Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft de aan klager gerichte mailing van adverteerder, waarin onder meer staat:

“Overdracht 3e prijs € 1500,00 contant aan meneer of mevrouw [naam klager]?”

en

“OFFICIELE WIN BEVESTIGING

Hartelijk gefeliciteerd hr/mw [naam klager], u heeft inderdaad gewonnen. Op u viel de optie voor de 3e prijs. De overdracht van deze prijs, ter hoogte van € 1500,00, zou dus tijdens ons mooie uitstapje op woensdag 25-7-2012 kunnen gaan plaatsvinden.

Beste hr/mw [naam klager], de feestelijke overdracht vindt plaats op 25-7-2012 in ons clubgebouw. Wij heten u hartelijk welkom. Neem alstublieft naar deze afspraak uw identiteitskaart of paspoort mee. Omdat (…), is het natuurlijk vanzelfsprekend om uw 3e prijs niet per post, maar persoonlijk ter plaatse te kunnen overhandigen.”

Hieronder staan afbeeldingen van de 1e, 2e en 3e prijs met onder de afbeelding van de 1e en 2e prijs (reis resp. inbouwkeuken) de mededeling “genomineerd kraskaartwinnaar [naam] reeds ontvangen”. Onder de afbeelding van de 3e prijs en de naam van klager staat “overdracht 25-7-2012”.

 

De mailing bevat een aan adverteerder toe te zenden antwoordkaart met in een kader de tekst: “Ja, overhandig mij de 3e prijs alstublieft op woensdag 25-7-2012” en daaronder de mogelijkheid mee te delen met hoeveel personen men deelneemt “aan de prijsuitreiking aan hr/mw [naam klager]”. Ten slotte vermeldt de antwoordkaart: “Na ontvangst van uw reservering krijgt u de buskaartjes toegestuurd. Dit alles slechts voor € 7,95 p.p. incl. alle diensten voor u en uw gasten.”

 

De uiting is in kopie aan deze uitspraak gehecht.

 

De klacht

 

De indruk wordt gewekt dat klager al een prijs heeft gewonnen, het is niet duidelijk dat het slechts om een kans gaat. In werkelijkheid is sprake van reclame voor een “verkoopreisje”.

 

Het oordeel van de Commissie

 

De Commissie vat klagers bezwaar tegen de bestreden reclame-uiting aldus op, dat sprake is van agressieve reclame in de zin van artikel 14.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) in combinatie met punt 2 van de bij de NRC behorende Bijlage 2, omdat in de uiting de bedrieglijke indruk zou worden gewekt dat de geadresseerde al een prijs heeft gewonnen of zal winnen dan wel door een bepaalde handeling te verrichten een prijs zal winnen, terwijl in feite geen sprake is van een prijs, of het ondernemen van stappen om in aanmerking te kunnen komen voor de prijs afhankelijk is van de betaling van een bedrag door de consument of indien daaraan voor hem kosten zijn verbonden.

 

Deze klacht treft doel. Door de onder de beschrijving van de uiting aangehaalde zinsneden en met name de mededeling op de antwoordkaart “Ja, overhandig mij de 3e prijs alstublieft op 25-7-2012” wordt de stellige indruk gewekt dat klager winnaar is van de in de uiting beschreven prijs van € 1.500,-. Daargelaten de vraag of klager daadwerkelijk deze prijs zou hebben gekregen indien hij op de uitnodiging was ingegaan, wordt het in aanmerking kunnen komen voor de prijs afhankelijk gesteld van het reserveren van de bijeenkomst waarop de prijsoverhandiging plaatsvindt tegen een bedrag van € 7,95 p.p. Aldus zijn voor klager kosten verbonden aan de stappen die hij moet ondernemen om in aanmerking te komen voor de door hem gewonnen prijs, hetgeen in strijd is met eerdergenoemd punt 2 van Bijlage 2 bij de NRC.

Nu deze wijze van reclame maken onder alle omstandigheden agressief is als bedoeld in artikel 14.2 NRC, is de reclame-uiting oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

De beslissing

 

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap