Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een advertentie van adverteerder waarin diverse elektronische producten worden aangeboden.

 

In de advertentietekst staat onder meer:

“Wij garanderen u absoluut de laagste prijs met onze 100% prijsgarantie op Mediamarkt en BCC.”

 

De klacht

Bij de aangeboden producten worden geen typenummers genoemd. Aldus kan klaagster de producten niet vergelijken met de producten van andere aanbieders. Ook komen vaak de afbeeldingen niet overeen met de aangeboden apparaten.

 

Klaagster is van mening dat op grond van het voorgaande sprake is van misleidende reclame.

 

Het verweer

 

Het verweer luidt, samengevat, als volgt.

 

Adverteerder is het niet eens met klaagsters stelling dat sprake is van misleidende reclame. De afbeelding, prijs en artikelspecificaties worden in de uiting genoemd. Aldus bevat de uiting voor de gemiddelde consument voldoende essentiële informatie om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen. Bovendien is het typenummer bij de consument altijd bekend voordat men daadwerkelijk overgaat tot een transactie, nu dit zowel in de winkels van adverteerder, als in de webshop wordt vermeld.

Adverteerder herkent zich niet in klaagsters bezwaar dat de afbeeldingen vaak niet overeenkomen met de aangeboden apparaten.

 

Het oordeel van de Commissie

 

Zoals de Commissie in vergelijkbare zaken reeds eerder heeft geoordeeld, voldoet een uiting door het niet vermelden van de typenummers niet aan de vereisten van duidelijkheid en volledigheid. Het aanbod van elektrotechnische apparatuur is zeer gevarieerd en mede ten gevolge van de voortdurende wijzigingen in uitvoering moeilijk te overzien voor de consument. Vernieuwing of aanpassing van een bestaand product wordt vaak tot uitdrukking gebracht door wijziging van het typenummer. Zonder typenummer is het aangeboden product daarom voor de consument moeilijk te identificeren en niet te vergelijken met de aanbiedingen van de andere adverteerders, waardoor het voor de gemiddelde consument moeilijk is om de claim ‘absoluut de laagste prijs’ te verifiëren.

Gelet op het voorgaande is de reclame onduidelijk ten aanzien van de uitvoering van het product  zoals bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts kan, naar het oordeel van de commissie, door het ontbreken van de typenummers van de apparaten, de gemiddelde consument ertoe worden gebracht een besluit te nemen over een transactie dat hij anders niet had genomen, ongeacht of hij uiteindelijk tot aankoop van een product overgaat.

 

Aangezien adverteerder reeds verschillende malen eerder op dezelfde gronden is aanbevolen om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken (zie bijvoorbeeld de dossiers 08.0124; 07.0337 en 07.0606) en adverteerder aan deze aanbevelingen in de huidige reclame-uiting geen gevolg heeft gegeven, zal de Commissie deze beslissing als “Alert” onder de aandacht van een breed publiek brengen als bedoeld in artikel 17 lid 1 onder h juncto 18 lid 4 van het Reglement betreffende de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

 

Gelet op het voorgaande is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

De beslissing

 

De reclame-uiting is in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. De Commissie beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. De Commissie zal de beslissing onder de aandacht van een breed publiek brengen, als bovenvermeld.

 

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap