Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uitingen

 

Het betreft reclame-uitingen voor “Libido 7” op http://www.libido7.nl/, http://www.libido7.nl/gebruik.php?partner=&promo=banner_id=&pool_id= en http://www.libido-7.nl/.

 

De klacht

 

Deze luidt - samengevat - als volgt.

 

Libido 7 zou ‘een permanente penis vergroting’, ‘een hardere en langdurige erectie’ en ‘betere seks’ opleveren. Klaagster vraagt zich af of dit een medische claim is. Klaagster heeft, noch met betrekking tot het middel Libido 7, noch met betrekking tot de ingrediënten daarvan, bewijs kunnen vinden voor de claim dat de penis daardoor permanent zou worden vergroot.

 

Gelet op het voorgaande acht klaagster de reclame misleidend.

 

De reactie van de Keuringsraad KOAG/KAG

 

De Keuringsraad heeft  laten weten dat de bestreden reclame-uitingen onder de competentie van de KAG (Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten) vallen, maar niet ter preventieve toetsing aan de Keuringsraad zijn voorgelegd en derhalve niet van een toelatingsnummer zijn voorzien.

 

Zouden de uitingen wel ter beoordeling zijn voorgelegd, dan zou de Keuringsraad deze niet van een toelatingsnummer hebben voorzien, aangezien er volgens de raad onder meer gebruik wordt gemaakt van medische claims en er derhalve sprake van strijd met artikel 10 van de Code Aanprijzing Gezondheidsproducten (CAG), welk artikel als wettelijke basis de artikelen 19 en 20 van de Warenwet heeft. De Keuringsraad noemt de volgende voorbeelden:

 

  •  “(…) Hogere sperma productie, elke ejaculatie geeft een extra grote lading”,

  •  “(…) L-Arginine zorgt voor het vrijkomen van groeihormonen uit de hypofyse”,

  •  “(…) Calcium. Gaat zenuw spanning en prikkelbaarheid tegen”,

  •  “(…) Onderzoek heeft aangetoond dat Ginseng de groei van de geslachtsklieren bevordert en de potentie van het sperma verbeterd”,

  •  “(…) onderzoek heeft aangetoond dat binnen 2 weken na gebruik 62% van de proefpersonen met een verminderde geslachtsdrift hiervan is verholpen” en

  •  “(…) klinisch onderzoek heeft namelijk aangetoond dat de produktie van testosteron met 50% tot 70% stijgt bij een juist gebruik van Tribulus Terrestris”.

In de uitingen worden volgens de Keuringsraad geneeskundige eigenschappen aan het product toegedicht. Dit is in strijd met artikel 6 CAG en artikel 84 van de Geneesmiddelenwet.

 

Voorts stelt de raad dat zij de volgende claims misleidend acht en daarom in strijd met artikel 7 CAG:

  •  “Permanente penisvergroting tussen de 1 en 7 centimeters in lengte en dikte” en

  •  “Je hoeft je niet te schamen voor je penis maat, die dikke, lange en gespierde penis kan van jou zijn binnen enkele weken.”

Het verweer

 

Het verweer luidt - samengevat en voor zover relevant - als volgt.

 

Adverteerder stelt in de eerste plaats dat ‘penisvergroting’ geen medische claim is.

In de tweede plaats stelt de schrijver van het verweer dat hij uit eigen ervaring weet dat het product zorgt voor penisvergroting. De vergrotende werking wordt veroorzaakt doordat de doorbloeding van de penis wordt verbeterd, waardoor er meer bloed in de penis stroomt als men een erectie krijgt. De ingrediënten van Libido 7 zorgen ervoor dat een man die het gebruikt, vaker opgewonden is en heel vaak een erectie krijgt. Hierdoor rekken de sponscellen in de zwellichamen van de penis uit en wordt de penis uiteindelijk groter.

 

Gelet op het voorgaande is adverteerder van mening dat de klacht dient te worden afgewezen.

 

Het oordeel van de Commissie

 

Tegenover de gemotiveerde stelling van klaagster dat de geclaimde werking van het product niet is bewezen, heeft de schrijver van het verweer onder meer meegedeeld dat uit eigen ervaring blijkt dat het product deze werking heeft. Niet is echter gebleken van recent erkend wetenschappelijk onderzoek dat is verricht met betrekking tot de werking van Libido 7 dan wel de ingrediënten daarvan of van desbetreffende artikelen die zijn gepubliceerd in erkende wetenschappelijke tijdschriften.

 

Gelet op het voorgaande is de in de uitingen aan Libido 7 toegeschreven werking niet aannemelijk gemaakt en is de Commissie van oordeel dat adverteerder onjuiste informatie heeft verstrekt over de van het gebruik van het product te verwachten resultaten als bedoeld onder b van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de Commissie van oordeel dat de gemiddelde consument door de uiting ertoe gebracht kan worden een besluit te nemen over een transactie, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

Nu de Commissie de uiting reeds op voornoemde gronden in strijd met de NRC acht, komt zij niet meer toe aan het beantwoorden van klaagsters vraag of er wat betreft de door haar aangehaalde zinsneden sprake is van een ‘medische claim’.

 

De beslissing

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de uiting in strijd met artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap