Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uitingen

 

Het betreft:

a)    de volgende aanbieding in de huis-aan-huis folder “Seats and Sofas Super Sale” voor de periode 20 tot en met 25 augustus 2012: “2-Chaise longue STUART, stijlvolle en uitgevoerd met robuuste poten. In diverse kleuren stof verkrijgbaar. Normaal 695.- Nu 199.-”. In de uiting is een afbeelding van het model Stuart opgenomen. Bovenaan de folderpagina staat: “+ GRATIS 11-delig huishoudpakket bij alle hoeken en bankstellen”.

b)    de voor de periode 20 t/m 25 augustus 2012 geldende aanbieding “Stuart Strakke hoek, uitgevoerd in stof. Leverbaar in diverse kleuren. 399.- 199.-” op de webpagina http://www.seatsandsofas.nl/aanbiedingen/stuart/. Ook hier is het model Stuart afgebeeld. Onder de aanbieding staat: “Bij elk bankstel GRATIS 11-delig huishoudpakket”.

 

De klacht

 

In de uitingen is de voor € 199,- aangeboden bank Stuart afgebeeld in de kleuren zwart (folder) en bruin (website). Bij de bank wordt een 11-delig huishoudpakket aangeboden. In de vestiging van Seats and Sofas in Hengelo werd echter meegedeeld dat de bank alleen in de kleuren groen, geel en blauw te koop was voor de prijs van € 199,- en dat de bank in de kleuren zoals afgebeeld in de reclame € 399,- kostte of, indien werd afgezien van het huishoudpakket, € 299,-. Volgens een medewerkster van het filiaal in Hengelo betreffen de afbeeldingen in de uitingen archieffoto’s waaraan geen enkel recht kan worden ontleend.

Er is sprake van misleiding nu in de uitingen bij de prijsvermelding of de aanbieding van het huishoudpakket geen enkel voorbehoud wordt gemaakt ten aanzien van de kleurstelling van de bank.

 

Het verweer

 

Het huishoudpakket wordt duidelijk aangeboden bij een bankstel, dat wil zeggen twee of meer banken. Het model Stuart betreft één bank en dus geen bankstel. Bovendien kan in redelijkheid en billijkheid niet worden aangenomen dat bij een model van € 199,- ook nog een huishoudpakket met minimaal eenzelfde waarde cadeau wordt gegeven.

 

Het oordeel van de Commissie

 

In de uitingen wordt bij de aanbieding van het model Stuart voor € 199,- vermeld “in diverse kleuren stof verkrijgbaar” dan wel “uitgevoerd in stof. Leverbaar in diverse kleuren”. Er is geen voorbehoud ten aanzien van de kleurstelling van de aangeboden bank gemaakt. Adverteerder heeft niet weersproken dat de genoemde prijs van € 199,- niet gold voor het model Stuart in de kleuren zwart of bruin, zoals afgebeeld in de uitingen. Aldus gaan de uitingen gepaard met onjuiste informatie ten aanzien van één van de voornaamste kenmerken van het product, te weten de uitvoering, als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). In dit kader wijst de Commissie ook op haar Algemene aanbeveling onder i (afbeelding van het aangeboden product), waarin is bepaald dat, indien een aanbieding van een product vergezeld gaat van een afbeelding, deze afbeelding volstrekt hetzelfde product dient weer te geven als hetgeen in de aanduiding of omschrijving wordt geadverteerd.

 

Adverteerder heeft aangevoerd dat de actie van het gratis 11-delige huishoudpakket niet geldt voor het model Stuart omdat dit model geen bankstel betreft. Dit verweer treft geen doel. In de folder wordt het gratis huishoudpakket aangeboden “bij alle hoeken en bankstellen”. Voor de gemiddelde consument is niet duidelijk dat de “2-Chaisse Longue Stuart” in de hoekopstelling als afgebeeld in de folder niet wordt aangemerkt als hoek of bankstel en daarom van de actie van het gratis huishoudpakket is uitgesloten. Dit geldt temeer nu het model Stuart op de website door adverteerder zelf wordt aangeduid als “hoek”.

In de uiting op de website wordt het huishoudpakket aangeboden “bij elk bankstel”. In haar uitspraak van 1 mei 2012 (dossier 2012/00282) heeft de Commissie reeds geoordeeld dat het voor de gemiddelde consument onvoldoende duidelijk is dat onder “bankstel” geen hoek (combinatie)  moet worden begrepen. De Commissie handhaaft dat oordeel in het onderhavige geval. Daarbij komt dat de mededeling “bij elk bankstel GRATIS 11-delig huishoudpakket” direct bij de “hoek” Stuart staat

Door dit alles zal de gemiddelde consument menen dat hij bij aankoop van de “2-Chaisse Longue” of “hoek” Stuart recht heeft op het gratis huishoudpakket. Dat de waarde van het pakket even groot is als de actieprijs van de bank betekent niet dat de consument daaruit moet afleiden dat hij geen recht heeft op ontvangst van het gratis pakket.

Gelet op het voorgaande acht de Commissie de uitingen ten aanzien van het gratis huishoudpakket onduidelijk als bedoeld in de aanhef van artikel 8.2 NRC.

 

Omdat de Commissie voorts van oordeel is dat de gemiddelde consument door de onjuiste en onduidelijke informatie in de bestreden uitingen ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, zijn de uitingen misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

Aangezien adverteerder reeds diverse malen is aanbevolen om niet meer op een misleidende wijze reclame te maken (zie bijvoorbeeld 2012/00282, 2012/00281, 2012/00156,

2012/ 00132) en adverteerder aan deze aanbevelingen in de huidige reclame-uitingen geen gevolg heeft gegeven, heeft de Commissie besloten deze beslissing als “Alert” te verspreiden en aldus onder de aandacht van een breed publiek te brengen als bedoeld in artikel

17 lid 1 onder h juncto 18 lid 4 van het Reglement betreffende de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

 

De beslissing

 

De Commissie acht de reclame-uitingen in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. De Commissie zal de beslissing als Alert laten verspreiden.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap