Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een aan klaagster geadresseerde e-mail van adverteerder met als onderwerp: “… (naam klaagster) – uw geautoriseerde overmaking is goedgekeurd”

 

In de e-mail staat onder meer:

“UIT TE REIKEN AAN:

… (naam klaagster)

 

GOUDEN TICKET

GEFELICITEERD

U bent de  gelukkige winnaar van

1500€ GRATIS

Klik hier om te claimen”

 

Onderin de mail staat, in kleine letters:

“*Aanbod enkel geldig voor Nieuwe Spelers

Voorwaarden en Condities kunnen van toepassing zijn

Gok Verantwoordelijk. 18+ Geen Minderjarigen”

 

De klacht

 

De klacht luidt - samengevat - als volgt.

 

De reclame is misleidend en dus oneerlijk. Voorts is de reclame niet herkenbaar door de onderwerpkop.

 

In het onderwerp van de e-mail wordt gesuggereerd dat klaagster opdracht zou hebben gegeven tot een geautoriseerde overmaking. Klaagster heeft nooit opdracht gegeven tot een geautoriseerde overmaking naar dit bedrijf.

 

Er wordt gesuggereerd dat klaagster € 1500,- heeft gewonnen. Onderaan staat in hele kleine lettertjes dat het gaat om een ‘aanbod’ dat alleen geldt voor ‘Nieuwe Spelers’. Onduidelijk is welk ‘aanbod’ wordt gedaan en welk ‘spel’ gespeeld zou gaan worden.

 

Klaagster acht de reclame onder meer in strijd met de artikelen 7, 8, 11 en 14 van de Nederlandse Reclame Code.

 

Het oordeel van de Commissie

 

Uit de bestreden e-mail volgt dat men, om het bedrag van € 1.500,-- te kunnen ontvangen, dient deel te nemen aan het door adverteerder aange­boden gokspel. Het aanbod is immers uitsluitend “geldig voor Nieuwe Spelers”. Derhalve is in feite sprake van het aanprijzen van een kansspel.

Niet gebleken is dat adverteerder over de door de wet vereiste vergunning voor het aanbie­den van een kansspel beschikt. Adverteerder mag daarom ook geen op Nederland gerichte reclame maken voor dit kansspel. Dat de reclame op Nederland is gericht blijkt overigens uit het gebruik van de Nederlandse taal en het feit dat deze aan een Nederlandse consument is geadresseerd. Overigens kent de Wet op de kansspelen op dit moment geen vergunningsmogelijkheid voor het aanbieden van een kansspel via internet, waarvan in dit geval sprake is. Kansspelen via internet zijn daarom in Nederland verboden.

 

Op grond van het voorgaande is de reclame-uiting in strijd met de wet en daarmee in strijd met artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code. Of de reclame tevens in strijd met de overige door klager genoemde artikelen is, zal buiten beschouwing blijven nu het om een door de wet verboden uiting gaat.

 

De beslissing

 

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code.

Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap