Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een pop-up van transavia.com met de tekst:

“flug buchen

 von                 nach

 rotterdam   -   prag

                                   € 45”

gevolgd door de button “flug buchen ?”.

 

De klacht

 

Bij een bezoek aan de website www.vandaagopstap.nl verscheen bovengenoemde pop-up in beeld, alvorens de door klager op de website geselecteerde internetpagina werd geopend.

In de uiting wordt zonder voorbehoud een vlucht van Rotterdam naar Praag aangeboden voor de prijs van € 45,-. In werkelijkheid blijkt de prijs van € 45,- een vanaf-prijs te zijn. In veel gevallen ligt de prijs veel hoger, zoals blijkt uit het door klager overgelegde overzicht van de tarieven in december 2012 en januari 2013. Het ontbreken van de vereiste vanaf-vermelding is in strijd met eerdere aanbevelingen van de Commissie aan Transavia.

 

Het oordeel van de Commissie

 

In de bestreden uiting, die als een uitnodiging tot aankoop dient te worden aangemerkt, wordt zonder voorbehoud een vlucht van Rotterdam naar Praag aangeboden voor € 45, terwijl voldoende aannemelijk is geworden dat voor deze vlucht in veel gevallen een hogere prijs geldt. In zijn beslissing van 24 oktober 2012 in dossier 2012/00860 heeft de voorzitter van de Commissie een soortgelijke uiting van adverteerder in strijd geacht met de in artikel IV sub 1 van de Reclamecode Reisaanbiedingen (RR) opgenomen verplichting voor aanbieders van reisdiensten tot het hanteren van correcte prijzen in een uitnodiging tot aankoop. De Commissie komt ten aanzien van de onderhavige uiting tot hetzelfde oordeel.

Nu adverteerder al eerder is aanbevolen om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken en aan deze aanbeveling blijkens de thans bestreden uiting geen gevolg is gegeven, heeft de Commissie besloten de onderhavige beslissing als Alert te verspreiden en aldus onder de aandacht van een breed publiek te brengen.

 

De beslissing

 

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel IV sub 1 van de Reclamecode Reisaanbiedingen. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. De Commissie zal de beslissing als Alert laten verspreiden.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap