Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een uiting bovenaan de website www.wehkamp.nl. Daarin staat onder het kopje “eerst wehkamp.nl”:

“Vóór 22:00 besteld, morgen in huis”.

 

 

De klacht

 

De claim “Vóór 22:00 besteld, morgen in huis” is niet juist.

Klager wilde op zondagmiddag een bestelling doen, maar vernam dat hij die bestelling pas op z`n vroegst op dinsdag zou ontvangen. Het komt klager voor dat Wehkamp de claim ook niet kan waarmaken bij bestelling op vrijdagavond en op zaterdag.

Klager vindt de uiting misleidend.

 

Het verweer

 

Uitgangspunt is dat vóór 22.00 uur bestelde producten de daaropvolgende dag worden afgeleverd, indien de klant dat wenst. 

Naar aanleiding van de onderhavige klacht heeft adverteerder onderzocht in hoeverre zij de claim “Vóór 22:00 besteld, morgen in huis” in de praktijk kan waarmaken. Tot haar spijt heeft adverteerder moeten constateren dat producten die vóór 22.00 uur zijn besteld niet in alle gevallen de volgende dag kunnen worden geleverd.

Teneinde klanten steeds te voorzien van volledige informatie is besloten de website aan te passen in die zin dat duidelijk wordt gemaakt in welke gevallen er uitzonderingen zijn verbonden aan de bewuste claim.  

 

De mondelinge behandeling

 

Mr. Van Neck heeft het standpunt van adverteerder nader toegelicht en heeft daarbij onder meer het volgende meegedeeld.

In een kleine minderheid van de gevallen blijkt aflevering de volgende dag niet mogelijk. Het gaat bijvoorbeeld om gevallen waarin Wehkamp eerst een (wettelijk verplichte) kredietwaardigheidstoets dient te verrichten. Ook is de uiting niet volledig en correct indien het gaat om bestellingen die in het weekend zijn gedaan.

De claim “Vóór 22:00 besteld, morgen in huis” kan in bepaalde uitzonderlijke gevallen niet worden waargemaakt. Wehkamp betreurt dit en heeft besloten de uiting als zodanig niet meer te hanteren.

  

Het oordeel van de Commissie

 

Naar adverteerder heeft erkend, kan de claim “Vóór 22:00 besteld, morgen in huis” niet in alle gevallen worden waargemaakt, in elk geval niet indien eerst een (wettelijk verplichte) kredietwaardigheidstoets dient te worden verricht en niet indien de bestelling plaatsvindt in het weekend. Naar het oordeel van de Commissie betreft het hier belangrijke beperkingen.

Gelet op het bovenstaande acht de Commissie voornoemde claim, die niet vergezeld is van enig voorbehoud, te absoluut. Naar het oordeel van de Commissie is er aldus sprake van een omissie als bedoeld in artikel 8.3 onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

Aangezien de Commissie en het College van Beroep adverteerder naar aanleiding van een soortgelijke uiting (“Wat je vandaag bestelt, heb je morgen al in huis” in een televisiecommercial) in 2009 al hebben aanbevolen om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken, in welk geval evenmin een voorbehoud werd gemaakt wat betreft een uitzondering op de bewuste slogan, heeft de Commissie besloten de onderhavige uitspraak als Alert te laten verspreiden, waardoor de uitspraak onder de aandacht wordt gebracht van een breed publiek.

 

Dat adverteerder heeft meegedeeld de bestreden uiting niet meer te zullen hanteren, leidt niet tot een ander oordeel.

 

De beslissing

 

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken en zal deze aanbeveling als Alert laten verspreiden.

 

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap