Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A
1.    De procedure

 

       Klager heeft bij e-mail van 23 oktober 2008 bezwaar gemaakt tegen een reclame-uiting van adverteerder.

 

       Adverteerder heeft tegen de klacht verweer gevoerd bij brief van 13 november 2008.

 

       De Reclame Code Commissie (hierna: de Commissie) heeft de klacht behandeld in haar vergadering van 2 december 2008.

Klager maakte geen gebruik van de mogelijkheid de zaak ter vergadering mondeling toe te lichten.

       Namens adverteerder verscheen de heer V.C. Huntelman.   

 

2.        De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft adverteerders website www.pwsrotterdam.nl waarop onder meer staat:

“Bent u op zoek naar een koopwoning? Dan treft u het bij PWS. Koopt u namelijk vóór 15 november een woning dan ontvangt u een cadeaupas van IKEA t.w.v  € 2500,-.

Wij hebben woningen door heel Rotterdam in de verkoop variërend van circa

€ 95.000,- k.k. tot € 289.000,- k.k. Klik hier voor het koopaanbod en wellicht richt u binnenkort uw woning gratis in met de cadeaupas van IKEA.”

       Een uitdraai van de bewuste pagina is aan deze uitspraak gehecht.

 

3.    De klacht

Klager heeft op 6 oktober het voorlopig koopcontract voor zijn huis getekend. Op 10 oktober nam klager kennis van deze actie en liet hij weten van mening te zijn dat hij voor deze cadeaupas in aanmerking komt. Adverteerder deelde, na contact met de makelaar te hebben gehad, mee dat klager vóór 1 oktober 2008had gezegd interesse te hebben in de woning en dat de actie pas op 1 oktober 2008 op de website is vermeld en met ingang van die datum geldt.

       Klager is van mening wel degelijk voor de actie in aanmerking te komen.

 

4.    Het verweer

 

Op 18 september 2008 heeft klager met de makelaar overeenstemming bereikt over de verkoopprijs en leveringsdatum van de Nehrusingel 94 te Rotterdam. Het tekenen van de koopakte volgde op 6 oktober 2008. In deze akte zijn de op 18 september 2008 gemaakte afspraken vastgelegd en daarin staat niets over deze actie.

De actie is op 1 oktober 2008 gestart en is vanaf 1 oktober 2008 openbaar gemaakt.

Voorts wordt in de uitingen verwezen naar de voorwaarden die op de actie van toepassing zijn.

 

 

     

5.    Mondelinge behandeling

 

 De heer Huntelman, die het standpunt van adverteerder nader toelichtte, deelde mee

 dat de actie voor een beperkt aantal woningen gold en de woningen waarop deze van

 toepassing was, stonden per 1 oktober 2008 op de website. Klagers woning stond daar

 niet bij.  

      

6.    Het oordeel van de Commissie

 

       De bewuste actie geldt niet voor alle woningen doch voor een beperkt aantal speciaal

       voor deze actie geselecteerde woningen. Dit blijkt niet uit de door klager overgelegde

       uiting. Daarin wordt zonder enig voorbehoud een cadeaubon in het vooruitzicht gesteld

       aan wie vóór 15 november 2008 een woning koopt en een verwijzing naar van

       toepassing zijnde voorwaarden ontbreekt.

       Nu blijkens de door klager overgelegde uitdraai van adverteerders website zijn woning

       daarop te koop wordt aangeboden, verkeerde klager, terecht, in de veronderstelling

       voor een cadeaubon in aanmerking te komen. Noch uit de door klager overgelegde

       uitdraaien van adverteerders website noch uit de door adverteerder overgelegde

       uitdraai, waarop uitgebreide informatie met betrekking tot over klagers woning staat,

       blijkt dat deze woning niet voor de actie is geselecteerd. Dat op de door adverteerder

       overgelegde website met uitgebreide informatie over een andere door adverteerder te

       koop aangeboden woning met zoveel woorden staat dat op die woning de actie van

       toepassing is, leidt niet tot een ander oordeel.

       Blijkens het voorgaande heeft adverteerder onvolledige informatie verstrekt over actie

       als bedoeld onder a van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts

       is de Commissie van oordeel dat de gemiddelde consument er hierdoor toe kan

       worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had

       genomen. Om die reden acht de Commissie de uiting misleidend en daardoor oneerlijk

       in de zin van artikel 7 NRC (nieuw).

 

7.    De beslissing

 

Op grond van het vorenstaande acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC en beveelt zij adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap