Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een uiting op de website www.ineko.nl voor ‘Microbioticum’, een aanvullend diervoeder. In de uiting staat onder meer de volgende tekst:

“Microbioticum. Succesvol alternatief voor antibioticum…

Microbioticum is een fytotherapeutisch product; een aanvullend diervoeder dat op een natuurlijke wijze het afweersysteem van het lichaam in optimale staat van paraatheid brengt. Onderzoek toont aan dat het gebruik van Microbioticum de weerstand tot ruim 600% kan laten stijgen. Zo krijgen bacteriën, maar ook virussen geen kans. Microbioticum wordt zowel curatief (bij ziekte) als preventief (om ziekte te voorkomen) gebruikt”.

 

De klacht

 

Microbioticum is een op kruiden gebaseerd middel. Volgens de reclame-uiting is het middel geschikt om te gebruiken ter vervanging van antibiotica voor alle zoogdieren en zou het de weerstand van de dieren tot ruim 600% kunnen laten stijgen. Omdat deze claim niet wetenschappelijk wordt onderbouwd, is de reclame-uiting misleidend.

Klaagster geeft, onder meer aan de hand van bijlagen, gemotiveerd weer waarom de informatie op de website en de hierop beschreven onderzoeken geen bewijs zijn voor de werking van Microbioticum.

 

Het verweer

 

De website www.micorbioticum.com is goedgekeurd door de Algemene Inspectie Dienst (AID) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).


De repliek

Onduidelijk is wat en op welke gronden door de AID is goedgekeurd.

 

De dupliek

 

Klaagster heeft geen verstand van natuurgeneeskunde en van veterinaire doeleinden. Adverteerder wenst niet meer te reageren op de brieven van klaagster.

 

Het oordeel van de Commissie

 

Klager heeft gemotiveerd weersproken dat Microbioticum de in de uiting aan het product toegeschreven werking heeft. Adverteerder dient derhalve de juistheid daarvan aan te tonen.

 

Tegenover de stelling van klaagster dat de geclaimde werking niet bewezen is, heeft adverteerder in zijn verweer slechts meegedeeld dat de website www.microbioticum.nl is goedgekeurd door de AID van het Ministerie van LNV. Deze mededeling en de op de website van adverteerder opgenomen korte beschrijvingen van onderzoeken – door klaagster als bijlagen bij haar klacht gevoegd – kunnen niet worden beschouwd als voldoende wetenschappelijke onderbouwing van de werking van Microbioticum, aangezien daarbij geen sprake is van recent erkend wetenschappelijk onderzoek dat is verricht met betrekking tot de werking van de Microbioticum dan wel van artikelen die zijn gepubliceerd in erkende wetenschappelijke tijdschriften.

 

Gelet op het voorgaande is de in de uiting aan Microbioticum toegeschreven werking niet aannemelijk gemaakt en is de Commissie van oordeel dat adverteerder onjuiste informatie verstrekt over het bestaan van specifieke kenmerken van het product als bedoeld onder b van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de Commissie van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit te nemen over een transactie, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

De beslissing

 

Op grond van het vorenstaande acht de Commissie de uiting in strijd met artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code en beveelt zij adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap