a a a
 

Opmerkelijke cases

Coronaklachten

In het eerste kwartaal van 2020 kreeg de SRC vooral klachten binnen over reclamespotjes waarin mensen te dicht op elkaar stonden. In het tweede kwartaal besliste de Reclame Code Commissie over een groot aantal reclames voor producten die corona zouden voorkomen en/of genezen. Nu in het derde kwartaal komen er vooral klachten over flyers en advertenties met beweringen die het Coronabeleid ondermijnen, afkomstig van al dan niet georganiseerde activisten.

Een deel van deze klachten is nog in behandeling. Op onze website vindt u de reeds gepubliceerde beslissingen uit 2020 over dit onderwerp. Zie hier.

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC