a a a
 

Reclame Code Commissie

Wie zitten er in de RCC?
Reclame Code Commissie

Leden Reclame Code Commissie

Klachten over reclame worden behandeld door de Reclame Code Commissie bestaande uit:
a. een lid, voorgedragen door de kolom Adverteerders
b. een lid, voorgedragen door de kolom Creatie
c. een lid, voorgedragen door de kolom Channel
d. een lid, voorgedragen door de kolom Consument & Maatschappij
e. een onafhankelijke voorzitter (een rechter of andere jurist met rechtsprekende ervaring)

Leden en voorzitters worden benoemd en herbenoemd door de Stichting Reclame Code. Voordrachten door de kolommen Adverteerders, Creatie en Channel vinden plaats in overleg met de deelnemende organisaties binnen deze kolommen.

Voorzitters
mr. J.P.H. van Driel van Wageningen (Rechtbank Utrecht)
mr. R.H.C. van Harmelen (Rechtbank Amsterdam)
mr. I.H.J. Konings (Rechtbank Amsterdam)
mr. R.H. Mulderije (Rechtbank Amsterdam)
mr. M. van Osch (Hof Arnhem- Leeuwarden)
mr. Sj.A. Rullmann (v/h Rechtbank Amsterdam)

Voorgedragen door de kolom Adverteerders
C. Boutens
drs L. Moeke (Nestlé)
mr. D. Mommaal (Swinkels Family Brewers N.V.)
mr. R. Oostingh (Procter & Gamble)
P.R. van Thienen (TUI Tours)

Voorgedragen door de kolom Creatie
S. Alspheer MSc (NPO)
T. Claassen (Havas Lemz)
L. Franken (Cloudfactory)
I. Ginder (Mindshare/Group M)
E. Salfischberger (Alfred International BV)
S. Tacx (Born05 BV)
G. van der Togt (Blauw Gras)
B. Velthuis (Reclamebureau Café Society)

Voorgedragen door de kolom Channel
mr. S. Blom (RTL)
mr. M.J. van Breda (DPG Media)
B. de Bruin (Divimove)
N. Rietman (Aids fonds & Stichting Stop Aids Now!)
mr. C.M. Schouwenaar (Talpa)
J. Verkroost
mr. P.A. Visser (Ster)

Voorgedragen door de kolom Consument & Maatschappij
mr. J.J. van Ewijk (Homerus Advocaten)
drs. O. Simonse (Wijzer in Geldzaken)
prof. Dr. J.C. Vrooman (Sociaal en Cultureel Planbureau/ Universiteit Utrecht)

College van Beroep

Bezwaarschriften tegen beslissingen van de RCC worden behandeld door het College van Beroep.

Agenda

Bekijk hier de agenda voor de zittingen.

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC