a a a
 

Advies en overige diensten

Copy-advies, presentaties en monitoring & analyse

Advies en overige diensten

De afdeling Compliance van de Stichting Reclame Code helpt adverteerders graag bij het maken van verantwoorde reclame.
Deze afdeling biedt het adverterende bedrijfsleven – naast training en online voorlichting via checkdereclamecode.nl en checksrc.nl verschillende diensten, die op deze website kort worden toegelicht.
* Copy advies
* Voorlichting d.m.v. het geven van presentaties
* Monitoring en analyse

Voor meer informatie en het aanvragen van deze diensten kunt u contact opnemen met Fiona Vening via compliance@reclamecode.nl.

Copy advies

Wilt u als adverteerder of communicatieadviesbureau weten of uw (voorgenomen) reclame-uiting voldoet aan de Nederlandse Reclame Code (NRC), dan kunt u om Copy Advies vragen.

Copy Advies is praktisch van aard, geeft aan waar eventuele risico’s zitten en wordt gebaseerd op de regels uit de NRC en de beslissingen van de Reclame Code Commissie (RCC) en het College van Beroep (CvB).
Het advies is vertrouwelijk en vrijblijvend. De adverteerder kan het advies naast zich neerleggen.

Alleen adverteerders die jaarlijks een financieel bijdrageverzoek van de Stichting Reclame Code ontvangen en de bijdrage van het lopende kalenderjaar hebben betaald, komen in aanmerking voor deze dienst. Het (basis)tarief voor een advies is €500,- (exclusief btw) per concept reclame-uiting/campagne. Bij het in behandeling nemen van het verzoek wordt aangegeven of het basistarief volstaat. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt een vrijblijvende offerte opgesteld.

Let op! Het advies vrijwaart de adverteerder niet van een andersluidende beslissing van de RCC en/of het CvB. Ook al is een reclame opgesteld aan de hand van een door de afdeling Copy Advies gegeven advies, dan kan de Commissie en/of het College te allen tijde die reclame in strijd met de NRC oordelen bij een klacht- of beroepsprocedure.

Klik hier voor meer informatie over de voorwaarden en het aanvraagformulier.

Voorlichting d.m.v. het geven van presentaties

De SRC is een veelgevraagde gastspreker op conferenties over reclame. Wij komen indien het onderwerp past binnen het werkgebied van de SRC graag ook op uw bijeenkomst (gratis) een presentatie over verantwoorde reclame geven.

Monitoring en analyse

Als een brancheorganisatie wil weten of zijn leden zich wel houden aan de afgesproken regels, kan de SRC een monitoring uitvoeren, en bijvoorbeeld reclame-uitingen in verschillende media gedurende een bepaalde periode screenen.

Naast monitoring van reclame-uitingen, kan ook een analyse worden gemaakt van de uitspraken van RCC/CvB die in een bepaalde periode over reclame-uitingen voor een bepaalde productgroep zijn gedaan. Zo krijgt een branche inzicht in hoeverre bijvoorbeeld de eigen Bijzondere Reclamecode wordt nageleefd en wat mogelijke aandachtspunten zijn. Een brancherapport kan concrete aanbevelingen opleveren ten behoeve van het verantwoord reclame maken voor een specifiek product.

Deze dienst is alleen (tegen betaling) beschikbaar voor deelnemende organisaties en/of leden van die organisaties die de jaarlijkse SRC-bijdrage hebben betaald.

Voor meer informatie en het aanvragen van deze diensten kunt u contact opnemen met Fiona Vening via compliance@reclamecode.nl.

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC