a a a
 

Over de Stichting Reclame Code

Bevordert verantwoord reclame maken

De Stichting Reclame Code (SRC) bevordert al meer dan 60 jaar verantwoord reclame maken om de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van reclame te waarborgen.

Dit doet zij op twee manieren:

    Door het aanbieden van diensten aan het adverterend bedrijfsleven bij het maken van verantwoorde reclame, in de vorm van training, voorlichting en copy advies. Better safe than sorry.

   Door het faciliteren van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en de werkzaamheden van de Reclame Code Commissie (RCC). De regels waaraan verantwoorde reclame moet voldoen liggen vast in de Nederlandse Reclame Code.

De RCC beoordeelt klachten aan de hand van de reclamecode en stelt vast of de regels zijn overtreden. Het College van Beroep (CvB) behandelt beroepschriften tegen beslissingen van de RCC.

De klachtenprocedure is toegankelijk voor iedereen, transparant en voortvarend. De RCC en CvB zijn samengesteld uit een voorzitter werkzaam in de rechterlijke macht, een vertegenwoordiger namens consumenten en vertegenwoordigers van adverteerders, media en communicatie-adviesbureaus. Hun beslissingen zijn toonaangevend.

De afdeling Compliance ziet erop toe dat de adverteerder zijn reclame-uiting aanpast of intrekt, als die door de RCC in strijd is bevonden met de NRC. In 96-97% van de gevallen volgt de adverteerder de uitspraak op. Zelfregulering werkt dus uitermate goed.

Zelfregulering

Zelfregulering biedt de mogelijkheid om begrijpelijke regels voor verantwoord reclame maken  op te stellen die rekening houden met de praktijk, waardoor een gelijk speelveld ontstaat voor eerlijke concurrentie en bedrijfsvoering. Via zelfregulering kan worden voorkomen dat de reclameregels tot in detail wettelijk worden vastgelegd en/of nieuwe reclameverboden worden opgelegd.

Internationaal

Ook op internationaal niveau bevordert de SRC verantwoorde reclame via European Advertising Standards Alliance (EASA) en via The International Council for Ad Self-Regulation (ICAS) in samenwerking met de International Chamber of Commerce (ICC).

alliance

icas

 

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC