a a a
 

Non-compliant

Hier vindt u een overzicht van adverteerders die in strijd met de Nederlandse Reclame Code hebben gehandeld.

Op ons verzoek aan de adverteerder om aan te geven of hij gevolg zal geven aan de uitspraak van de Reclame Code Commissie of het College van Beroep is niet, of negatief gereageerd. Daarom is de adverteerder in het betreffende dossier als non-compliant aangemerkt.

 

Non-compliant overzicht 2021

Adverteerder Medium Uitspraak
Nuts Advies Groep Telemarketinggesprek 2021/00316
Idente Mondzorg Website 2021/00299
Zonweringvoordelig.nl (Hofmans at Home) Website 2021/00273
Social Deal E-mail 2021/00053 I
Winkelcompleet.nl Website 2021/00039
Fletcher Hotels E-mail 2021/00030
JN Administratie Website 2021/00025
Blue Solid Website 2020/00552
Ecoisolatie.com Website 2020/00463

           

Een adverteerder die in deze rubriek is geregistreerd, kan gedurende het kalenderjaar, de registratie ongedaan (laten) maken. Daarvoor dient hij contact op te nemen met de afdeling Compliance en aan te geven op welke wijze hij van plan is alsnog gevolg te geven aan de uitspraak. Wanneer een registratie ongedaan wordt gemaakt, wordt in het overzicht genoteerd op welke datum dat is geschied en op welke wijze de adverteerder gevolg heeft gegeven aan de uitspraak.

De afdeling Compliance is bereikbaar via compliance@reclamecode.nl.

Archief

Via deze link vindt u het non-compliant archief van de afgelopen vijf jaar.

 

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC