a a a
 

Klacht indienen

Online klachtenformulier

Via onderstaand formulier kunt u, als consument, bedrijf of organisatie een klacht indienen over reclame.

 

Heeft u een klacht over een reclame-uiting omdat u van mening bent dat deze in strijd is met de Nederlandse Reclame Code? Dan kunt u onderstaand klachtenformulier invullen waarin u duidelijk omschrijft om welke reden u bezwaar maakt tegen de reclame-uiting. Deze reclame-uiting wordt door u bijgevoegd (in stap 4 van het formulier) of in het geval van een televisie- of radiocommercial duidelijk beschreven.

 

Anoniem klagen is niet mogelijk. Indien de klacht in behandeling wordt genomen, worden uw persoonsgegevens tevens doorgestuurd naar de betreffende adverteerder. Zie ook het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep en de Privacy Policy.

 

Ondervindt u problemen bij het invullen van het klachtenformulier? Neem dan contact met ons op via klacht@reclamecode.nl of tel: 020- 6960019.

 

In onderstaande video kunt u (in 3 min.) zien wat er vervolgens met uw klacht gebeurt.

 

Let op: Indien uw melding volledig is (dus inclusief de relevante reclame-uiting en uw NAW-gegevens) en duidelijk gemotiveerd, dan ontvangt u van ons binnen 14 dagen bericht over wat er met uw melding gebeurt. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat niet elke klacht aan de Reclame Code Commissie wordt voorgelegd, bijvoorbeeld omdat deze geen kans van slagen heeft of omdat u (eerst) bij iemand anders een melding moet doen.

Indien uw melding onvolledig of onduidelijk is, of om andere redenen geen aanleiding geeft voor verder onderzoek, dan kan het zijn dat u geen nader bericht van ons ontvangt. We zullen uw melding dan wel gebruiken voor onze eigen informatievergaring.

1
2
3
4
5

  Stap 1

  Uw klacht

  Betreft het een klacht over ongewenste ontvangst van reclame (bijvoorbeeld omdat u een NEE/NEE of NEE/JA-sticker heeft) of ongewenste benadering door een field- of telemarketeer, of heeft de klacht betrekking op de Reclamecode Mobiele Diensten? Dan dient u eerst een klacht in te dienen bij de wederpartij/afzender voordat de SRC uw klacht in behandeling kan nemen.iDit geldt voor de codes: 1. Code Brievenbusreclame, huissampling en direct response advertising (CBR) 2. Code voor het gebruik van Postfilter 2021 3. Code verspreiding ongeadresseerd reclamedrukwerk (CODE VOR) 4. Reclamecode mobiele diensten 5. Code voor Telemarketing 2020 6. Reclame Code voor Fieldmarketing

  ParticulierBeroep-bedrijf

  Stap 2

  Uw gegevens

  Stap 3

  Waar en wanneer
  Selecteer 1 of meerdere medium/media

  TV
  Radio
  Bios
  Billboard
  Internet

  Let op! Betreft het een klacht over ongewenste ontvangst van reclame, bijvoorbeeld omdat u een NEE/NEE of NEE/JA-sticker heeft. Dan dient u eerst een klacht in te dienen bij de afzender/verspreider voordat de SRC uw klacht in behandeling kan nemen.

  Heeft u al geklaagd bij de afzender/verspreider, en heeft dat niet tot een oplossing geleid, dan pas kunt u een klacht indienen via dit online klachtenformulier. U dient dan de correspondentie met de afzender/verspreider mee te sturen onder ‘Correspondentie met afzender/verspreider’.

  Drukwerk
  Kies bestand
  Anders

  Stap 4

  Uw klacht
  Kies bestand

  Stap 5

  Verzenden

  Hieronder vindt u een overzicht van de door u ingevulde gegevens. Controleer deze gegevens goed voordat u op ‘Verzenden’ klikt. Klik op ‘Print’ als u van onderstaand overzicht een pdf wilt printen of opslaan voor uw eigen administratie.

  ja

  Nederlandse Reclame Code

  Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

  Nederlandse Reclame Code
  Bekijk de NRC