a a a
 

Organisatie

Wie werken er voor de Stichting Reclame Code?

Bestuur

Jacques Kuyf (voorzitter)
Voorzitter Stichting Reclame Code

Talmon Kochheim (penningmeester)
Kolom ‘Creatie’

Astrid van den Oetelaar
Kolom ‘Adverteerders’

Ton Schoonderbeek
Kolom ‘Channel’

Carola Hageman
Kolom ‘Consument & Maatschappij’

 

Secretariaat

Het secretariaat van de Stichting Reclame Code coördineert en ondersteunt de werkzaamheden van de Stichting, de Reclame Code Commissie, en het College van Beroep.

drs. Otto van der Harst
Directeur

mr. Fiona Vening
Compliance, Advies en Training (lid MT)

mr. Nina Feenstra
juridisch medewerker compliance

mr. Charlotte van der Peijl
juridisch medewerker compliance

Carolien Smits
Finance

ir. Tjomme Dooper
Product Owner & Data Analyst

 

mr. Margreet Verhoef
Hoofd Klachtenbehandeling (lid MT)

mr. Bert Lagerweij
Secretaris College van Beroep/ Coördinator kennis en kwaliteit

mr. Judith Borret-Bouritius
Secretaris Reclame Code Commissie

mr. Marie de Hullu
Secretaris Reclame Code Commissie

mr. Kim de Beer

Secretaris Reclame Code Commissie

mr. Diederick Pieterse van Wijck

Secretaris Reclame Code Commissie

 

Joan Lorang-Revius
Office manager

Anneke Thijssen-Abel
Medewerker secretariaat

Josefien Kouwenhoven
Medewerker secretariaat

Nancy Sinay
Medewerker secretariaat

 

Betrokken organisaties

De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd in het Platform van Deelnemers van de Stichting Reclame Code:

ADVERTEERDERS
Bond van Adverteerders (BvA)
Federatie Nederlandse Levenmiddelen Industrie (FNLI)
Nederlandse Vereniging “Rijwiel- en Automobielindustrie” (RAI)
Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (STIVA)
Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR)
Keuringsraad KOAG/KAG
Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV)
Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG)
Platform voor kansspelen die worden aangeboden door vergunningshouders ingevolge de wet op de kansspelen
Nederlandse Brouwers
Goede Doelen Nederland
Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders (VNLOK)
Nederlandse Online Gambling Associatie (NOGA)

CHANNEL
NDP Nieuwsmedia
Magazine Media Associatie (MMA)
Data Driven Marketing Association (DDMA)
VIA Nederland*
Thuiswinkel.org
Stichting Ether Reclame (STER)
Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO)
Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO)
Screenforce
Mail DB
Stichting Postfilter 
Stichting Gedragscode Mobiele Diensten
De Klantenservice Federatie (KSF)
Audify
Outreach

CREATIE
VIA Nederland*
Platform Media-adviesbureaus (PMA)

CONSUMENT & MAATSCHAPPIJ
Deze Kolom kent geen aparte deelnemers. De Consumenten Adviesraad vertegenwoordigt sinds 1 april 2024 de stem van Consument & Maatschappij binnen de zelfregulering (zie het bericht hier).

 

* Van VIA Nederland zijn de online media vertegenwoordigd in de kolom Channel. De creatieve adviesbureaus zijn vertegenwoordigd in de kolom Creatie.

Overige organisaties

Ondernemingsorganisatie VNO-NCW is als toehoorder betrokken bij de SRC. Op grond van de Mediawet zijn alle media-instellingen die reclame verzorgen bij de Stichting Reclame Code aangesloten. Zie hier voor meer info.

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC