a a a
 

Reclame Code Commissie

Wat doen de RCC en het College van Beroep?

De Stichting Reclame Code (SRC) faciliteert de Nederlandse Reclame Code (NRC) en de Reclame Code Commissie (RCC).

De regels waaraan verantwoorde reclame moet voldoen, liggen vast in de Nederlandse Reclame Code.

De (voorzitter van de) Reclame Code Commissie beoordeelt klachten aan de hand van de code en stelt vast of deze regels zijn overtreden.

Het College van Beroep (CvB) behandelt beroepschriften tegen beslissingen van de RCC.

Agenda

Voor een overzicht van de zittingen, bekijk hier de agenda.

Klacht indienen

Indien u van mening bent dat een reclame-uiting niet voldoet aan de regels zoals opgenomen in de Nederlandse Reclame Code, omdat deze bijvoorbeeld misleidend of in strijd met de goede smaak zou zijn, dan kunt u een klacht indienen over de betreffende reclame-uiting bij de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie.

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC