a a a
 

Hoe dien ik een klacht in?

Informatie en voorwaarden bij het indienen van een klacht

Een klacht indienen?

Indien u van mening bent dat een reclame-uiting niet voldoet aan de regels zoals opgenomen in de Nederlandse Reclame Code, omdat deze bijvoorbeeld misleidend of in strijd met de goede smaak zou zijn, dan kunt u een klacht indienen over de betreffende reclame-uiting bij de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie.

Bekijk hieronder de video (4 min.) over hoe u een klacht kunt indienen en wat hier vervolgens mee gebeurt.

Als u een klacht indient is het van belang dat u duidelijk omschrijft:

– om welke specifieke reclame-uiting het gaat

– waar u precies in de betreffende reclame-uiting over klaagt en

– dat u daarbij goed onderbouwt waarom u vindt dat de reclame-uiting in strijd is met de regels.

 

Klacht indienen, online of per post

U kunt uw klacht indienen door het online klachtenformulier in te vullen.

Mocht het indienen van een klacht via de website niet mogelijk zijn, dan kan een klacht ook per post worden ingediend.

Klik hier om te lezen welke informatie u dient aan te leveren indien u de klacht per post indient.

U kunt uw klacht sturen naar:

Stichting Reclame Code, Postbus 75684, 1070 AR Amsterdam.

Klachten die op een andere manier worden aangeboden worden NIET in behandeling genomen.

Als u uw klacht met het online klachtenformulier of per post heeft ingediend, ontvangt u altijd bericht van ons, veelal binnen ca. twee weken. Mocht u geen bericht ontvangen, dan is er iets misgegaan bij het indienen van de klacht. Neemt u dan telefonisch contact op via 020 3013397.

Kosten

Het indienen van een klacht is voor consumenten, in principe, kosteloos. Aan het indienen van een klacht door ondernemers zijn kosten verbonden.

Grensoverschrijdende reclame

Er is sprake van een klacht over grensoverschrijdende reclame wanneer een reclame-uiting afkomstig uit het ene land, bv Engeland, in een ander land, bv Nederland wordt uitgezonden of gebruikt. Klik hier voor de klachtenprocedure bij grensoverschrijdende reclame.

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC