Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

Wie zijn wij?

De Stichting Reclame Code (SRC) is al 50 jaar de instantie op het gebied van zelfregulering van reclame. SRC bevordert verantwoord reclame maken met als doel de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van reclame te waarborgen.

Klachten over reclame

Zowel consumenten als bedrijven en andere organisaties die een klacht hebben over een reclame-uiting, kunnen deze indienen bij de onafhankelijke Reclame Code Commissie (RCC). De (voorzitter van de) RCC toetst of de betreffende reclame-uiting voldoet aan de regels in de Nederlandse Reclame Code (NRC). Tegen elke uitspraak van de voorzitter van de RCC kan bezwaar bij de voltallige RCC worden gemaakt. Tegen elke uitspraak van de voltallige RCC kan beroep worden aangetekend bij het College van Beroep (CvB). Wanneer een overtreding van de NRC is vastgesteld, volgt de afdeling Compliance of de betrokken adverteerder gevolg geeft aan de uitspraak van de (voorzitter van de) RCC en/of het CvB.  

Stapsgewijs naar een verantwoorde reclameboodschap

SRC behandelt niet alleen klachten over reclame-uitingen, maar helpt adverteerders ook voorkomen dat zij de NRC overtreden. In het kader van "better be safe than sorry" kan een adverteerder via www.checksrc.nl stapsgewijs nagaan of zijn reclame-uiting voldoet aan de Nederlandse Reclame Code. Deze site biedt de reclamemaker:

  • De regels van de NRC.
  • De uitspraken van de RCC en het CvB sinds 2007.
  • Check SRC! met antwoorden op veelvoorkomende vragen bij het maken van reclame.
  • Onder bepaalde voorwaarden toegang tot copy advies over een concept reclame-uiting.


Bekijk deze brochure om nader kennis te maken met de Stichting Reclame Code

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap