a a a
 

Adverteerdersbijdrage

Bedankt voor uw steun
Adverteerdersbijdrage

Dit jaar hebben wij in grote mate kunnen rekenen op de financiële bijdrage die de Stichting jaarlijks van adverteerders ontvangt ten behoeve van het faciliteren van de zelfregulering. Hier zijn wij de adverteerders zeer erkentelijk voor. Deze steun is namelijk onontbeerlijk; zelfregulering is immers een initiatief dóór adverteerders, vóór adverteerders, dat voor een gelijk speelveld in marketing en reclame zorgt.

Mede dankzij uw bijdrage hebben wij afgelopen jaar samen gezorgd voor vertrouwen in de Nederlandse reclame. Hoe we dit zoal hebben gedaan, leest u in het Jaarverslag 2019, dat 27 mei verschijnt. Om u vast een beeld te geven van wat de SRC heeft gedaan, vindt u hieronder een selectie van de jaarcijfers 2019.

Graag rekenen wij ook dit jaar weer op uw bijdrage, en blijft u ons steunen om de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van reclame te waarborgen en consumentenvertrouwen te vergroten.

Jaarverslag 2019: een recordaantal klachten

 

 

 

 

*Dit betreft de klachten uit 2019 waarop een beslissing is gevolgd.

Dit zijn voorlopige cijfers vanuit het Jaarverslag 2019 van de Stichting Reclame Code. Het definitieve Jaarverslag verschijnt 27 mei op deze website. 

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC