a a a
 

Opmerkelijke cases

Het resultaat van CO2 compensatie

De Reclame Code Commissie heeft al meerdere klachten behandeld over CO2-compensatie-programma’s. Deze zaak ging over een klacht over reclame-uitingen van KLM met de teksten “Compensatie van de CO2-uitstoot”, “CO2ZERO-service” en “Be a hero, fly CO2ZERO”.

Klager vond dat de uitingen te stellig waren en daarom misleidend. De Commissie was het met klager eens. De reclame-uitingen zijn absolute claims en moeten daarom goed onderbouwd zijn. Daar is in dit geval niet aan voldaan.

In algemene zin is het mogelijk om in reclame-uitingen te wijzen op de mogelijkheid van CO2-credits/compensatie. In dit geval is dit ook gedaan en voldoende aannemelijk gemaakt dat het herbebossingsproject waaraan KLM deelneemt, sprake is van compensatie. In dit specifieke geval is alleen niet komen vast te staan dat de in reclame-uitingen beloofde resultaten volledig en blijvend worden gerealiseerd.

Lees hier de hele uitspraak

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC