a a a
 

Groene schijn

Opmerkelijke cases

Ze doen alsof hun producten groen, zijn, maar in werkelijkheid valt dat vies tegen. Dat is de algemene strekking van wat we een ‘genre klachten’ zullen noemen dat in een gestage stroom bij de SRC binnenkomt. De tv-commercial en krantenadvertentie van Vattenfall waarin de energieleverancier zichzelf introduceert als ‘een bedrijf met Zweedse wortels en ‘altijd al een bedrijf dat energie opwekt uit schone bronnen’ gingen voor een aantal klagers te ver. Zij vonden dat in beide reclames ten onrechte wordt gesuggereerd dat Vattenfall zelf al helemaal “groen” is en zelf alle energie uit wind, water- en zonkracht haalt. In werkelijkheid is dat niet zo: meer dan de helft van de energie die Vattenfall op dat moment leverde, was afkomstig uit fossiele brandstoffen. De Commissie wees beide klachten toe op basis van de Milieu Reclamecode en bepaalde dat de consument misleid wordt over de bijdrage die adverteerder levert aan de bevordering van een schoon milieu.

Een andere klager vond het in deze tijd waarin iedereen wordt opgeroepen om minder te consumeren, ongepast wat er in de reclame van de Nederlandse Loterij gebeurde. Daarin is te zien wat een man wil gaan doen als hij de jackpot wint: hij koopt een vliegtuig, een villa en een boot, en gaat racen op de Chinese muur. Dit staat haaks op het klimaatakkoord, vond de klaagster: dergelijk gedrag zou moeten worden ontmoedigd in plaats van aantrekkelijk gemaakt. In dit geval wees de voorzitter de klacht af: in de uiting wordt de luxe levensstijl niet aangeprezen, maar als beeld gebruikt om de omvang van de hoofdprijs te benadrukken. En: “de beelden kunnen niet worden opgevat als het tonen van een voorbeeld dat moet worden nagevolgd, waartoe overigens uitsluitend de winnaar van de hoofdprijs in staat zou zijn”, aldus de voorzitter.

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC