a a a
 

Opmerkelijke cases

Nutri-Score in testfase

Het ging in deze klacht om verschillende reclame-uitingen van Albert Heijn waarbij gebruik werd gemaakt van het Nutri-Score voedselkeuzelogo. Klaagster had problemen met deze wijze van adverteren, omdat de Nutri-Score (nog) geen goedgekeurde voedingsclaim is. Zij merkte ook op dat de Nutri-Score niet altijd overeen komt met de Schijf van Vijf en dat niet altijd duidelijk is waarom producten een bepaalde score krijgen en er ook producten zijn zonder Nutri-Score.

De Nutri-Score is bedoeld om consumenten te helpen bij het maken van gezondere keuzes bij vergelijkbare producten in de supermarkt. Ten tijde van het indienen van de klacht was de Nutri-Score nog niet (wettelijk) ingevoerd als voedselkeuzelogo in Nederland. Adverteerder gebruikt in samenspraak met het Ministerie van VWS dit logo alvast om dit te testen.

Er is geoordeeld dat zolang de Nutri-Score in Nederland nog niet wettelijk is ingevoerd, uitingen hiervan feitelijk in strijd zijn met de wet, maar dat hieraan geen consequenties worden verbonden, omdat het niet aan de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie is om een door de rijksoverheid geaccepteerde praktijk, die vooruitloopt op de formele wettelijke bevestiging, te doorkruisen. Dit leidt ertoe dat de klacht gegrond is, maar een aanbeveling achterwege blijft.

Lees hier de hele uitspraak

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC