a a a
 

“Ooit worden we opgeheven”

Opmerkelijke cases

Een handgeschreven advertentie waarin het Perzenhuis laat weten dat “komende zaterdag”, “slechts één dag” de tapijten met 90% korting weggaan in verband met “de opheffing van ons bedrijf”. Een klager geloofde dat niet, omdat hij deze advertentie in de loop der tijd een aantal keer voorbij had zien komen. Met die opheffing liep het zo’n vaart dus niet, en dat de korting op één dag zou gelden leek hem ook sterk.

De reactie van adverteerder was dat de advertentie verkeerd uitgelegd wordt: de directeur van de tapijthandel is naar eigen zeggen oud, en wil afbouwen. Hij is niet in staat om 6 à 8 weken achter elkaar uitverkoop te houden en heeft daarom gekozen voor de formule dat hij één dag per week open is, en dan de tapijten met fikse korting verkoopt. Op die manier hoopt hij uiteindelijk alles te kunnen verkopen. Een uitverkoop op die manier inrichten is prima, maar dan moet de tekst in de advertentie wel anders luiden, oordeelde de voorzitter, die de klacht toewees. Nu wekt de reclame de indruk dat de opheffingsverkoop slechts één dag duurt, en dus eenmalig is, wat het in werkelijkheid niet is.

Lees de beslissingen hier.  

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC