a a a
 

Opmerkelijke cases

Klachten over Week van het Leven afgewezen
Opmerkelijke cases

De Reclame Code Commissie heeft de klachten over de Week van het Leven- campagne “Bekijk het eens van de andere kant!” afgewezen. 

De klachten gingen over verschillende reclame-uitingen op tv, radio en YouTube. Klagers vonden de campagne ‘misleidend’ en in strijd met de goede smaak en het fatsoen.

De campagne wordt jaarlijks gevoerd en is bedoeld om aandacht te vragen voor de positie van ongeboren leven en voor betere hulp aan vrouwen die onbedoeld zwanger zijn. De campagne is afkomstig van Stichting Platform Zorg voor Leven. Dit is een samenwerkingsverband tussen verschillende pro-life organisaties en christelijke partijen.

De Reclame Code Commissie oordeelde als volgt: Het uitgangspunt bij het beoordelen van reclame-uitingen is de vrijheid van meningsuiting en deze wordt alleen beperkt als daar dringende redenen voor zijn. Bijvoorbeeld als de reclame-uiting zodanige inbreuk maakt op rechten van anderen, dat een beperking van de vrijheid van meningsuiting nodig is.

Voor de gemiddelde consument zal duidelijk zijn dat de boodschap in de commercial de mening van adverteerder over abortus is. Het uiten van een mening over abortus is op zich geen reden om de vrijheid van meningsuiting te beperken. De Reclame Code Commissie begrijpt dat – gezien het onderwerp – niet iedereen de reclame-uitingen zal waarderen. Kijkend naar de tekst en de getoonde beelden is de Reclame Code Commissie van oordeel dat de uiting niet een zodanige inbreuk maakt op de rechten van anderen, dat de grens van vrijheid van meningsuiting is overschreden en inperking van de vrijheid in een democratische samenleving noodzakelijk is.

Lees hieronder de gehele uitspraken:
2021/00554
2021/00554A
2021/00554B

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC