a a a
 

Opmerkelijke cases

Een niet C02-neutraal klimaatprogramma
Opmerkelijke cases

De Shell-reclames met de claims ‘rij CO2-neutraal’ zijn door de Reclame Code Commissie als misleidend aangemerkt. Shell beloofde haar klanten dat zij door één cent extra per liter getankte brandstof te betalen, CO2-neutraal kunnen rijden doordat de CO2-uitstoot van hun tankbeurt zo volledig wordt gecompenseerd.

De Reclame Code Commissie heeft geoordeeld dat sprake is van een absolute milieuclaim die geen andere uitleg toelaat, dan dat met de één cent de milieuschade volledig teniet wordt gedaan.

Deze absolute milieuclaim kon niet worden waargemaakt. Er is niet aangetoond, bijvoorbeeld op basis van meetgegevens, dat de schadelijke uitstoot en de compensatiemaatregelen vergelijkbaar zijn en CO2-neutraliteit wordt bereikt.

Dit maakt de reclame uiting dat je CO2-neutraal kan rijden misleidend.

Lees hier  en hier de gehele uitspraken.

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC