a a a
 

Opmerkelijke cases

Kan Heineken de mening uiten dat het goed is je te laten vaccineren?
Opmerkelijke cases

De online reclame campagne van Heineken ‘the night is young’ heeft tot een flink aantal klachten geleid. In de reclame waren dansende, feestende en Heineken drinkende mensen te zien. Klagers stellen dat de reclame door de teksten  ‘The night belongs to the vaccinated’ en ‘Time to join them’ mensen die niet gevaccineerd zijn, buitensluit en discrimineert. 

De klachten zijn afgewezen. In de reclame-uitingen wordt reclame gemaakt voor Heineken en wordt daarnaast door Heineken de mening uitgedragen dat het goed is je te laten vaccineren tegen COVID-19. Het staat een commercieel bedrijf vrij om op grond van de vrijheid van meningsuiting een mening kenbaar te maken over de wenselijkheid en het nut van het vaccineren tegen Covid-19. De vrijheid van meningsuiting komt iedereen toe. En bij klachten hierover stelt de Reclame Code Commissie zich terughoudend op.

De wijze waarop Heineken in deze campagne haar mening uit is toegestaan. Dat men er naar haar mening goed aan doet om zich te laten vaccineren, betekent niet dat zij mensen die zich niet willen laten vaccineren buitensluit van het drinken van bier in uitgaansgelegenheden.

Dat over de wenselijkheid van vaccinatie tegen Covid-19 verschillend kan worden gedacht, leidt niet tot het oordeel dat Heineken de grenzen van de uitingsvrijheid te buiten is gegaan. Heineken mag dus het standpunt uitdragen dat het goed is je te laten vaccineren.

Lees hier de gehele uitspraak en zie ook 2021/00335/A en 2021/00335/B

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC