a a a
 

Opmerkelijke zaken

Kap met die rommel
Opmerkelijke zaken

In deze zaak ging het om een YouTube reclame voor de Air-up, de drinkfles voor water die met geurpods heerlijke frisdranken simuleert. Proeven doe je met je neus, is het idee.

Volgens de klagende partij in deze zaak is er hier sprake van ongeoorloofde vergelijkende reclame. De klager vindt dat ten onrechte de indruk wordt gewekt dat de suiker- en frisdrankensector leugens verspreidt over het gebruik van suiker in frisdranken en dat suiker verslavend is. Ook laat de reclame zich onnodig en onterecht denigrerend en kleinerend uit over suikerhoudende (fris)dranken door bewoordingen als “grote leugen”, “verslaafd” en “kap met die rommel”.

Wat besloot de Reclame Code Commissie?

De Reclame Code Commissie en later het College van Beroep hebben de klacht gegrond verklaard. Waarom? Air-up zet zich in de reclame uitdrukkelijk af tegen frisdrank met suikers; suiker wordt “rommel” genoemd. Aan frisdrank is suiker toegevoegd zodat consumenten hieraan verslaafd blijven… De reclame zal door consumenten worden opgevat als een directe beschuldiging aan het adres van de concurrenten die suikerhoudende frisdrank op de markt brengen. De bewering dat fabrikanten van frisdranken liegen over de noodzaak van suiker (“rommel”) voor smaak, om zodoende de klant opzettelijk verslaafd aan suiker te houden vindt geen rechtvaardiging in de feiten.

Vergelijkende reclame mag, maar claims moeten wel onderbouwd zijn en concurrenten mogen niet zomaar in diskrediet worden gebracht.

De volledige uitspraak staat hier

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC