a a a
 

Opmerkelijke zaken najaar 2023: klimaatambities?

Opmerkelijke zaken najaar 2023: klimaatambities?

Klimaatambities en niet duurzame investeringen

Klager vond de bestreden video van ING over haar klimaatbeleid om verschillende redenen misleidend. De Commissie oordeelde dat de video voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk is over de niet-duurzame financieringen die ING ook nog steeds doet. Dit onderdeel van de klacht is daarom afgewezen. Wel is geoordeeld dat de video een onjuist beeld geeft over de verhouding tussen de duurzame en niet duurzame financieringen. Dat kan ertoe leiden dat een consument beslist te (blijven) bankieren bij ING, terwijl hij dat niet zou hebben gedaan als de reclame hierover duidelijker was geweest.

Voor de Commissie is voldoende vast komen te staan dat ING in de bestreden reclamevideo ‘nee’ zegt tegen financiering van nieuwe olie- en gaswinningsprojecten. Tot slot is geoordeeld dat de in de reclame genoemde duurzaamheidsambitie voldoende concreet en verifieerbaar is om de midden- en lange termijn doelen te bereiken. Er is geen sprake van een streven dat niet behaald zal worden. Deze twee klachtonderdelen zijn daarom afgewezen.

De volledige uitspraak staat hier.

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC