a a a
 

Opmerkelijke cases

“Wist je dat…?”

The Pig Story was een kleurig boekje met plaatjes, verhaaltjes en een quiz over varkens dat op basisscholen werd verspreid. Dat vond klager (Varkens in Nood) misleidend: de folders werden weliswaar gepresenteerd als “materialen (…) ontwikkeld voor het onderwijs over de varkenshouderij”, maar waren in feite reclame voor de varkenssector.

De Reclame Code Commissie wees de klacht op een aantal onderdelen toe: het was onvoldoende duidelijk dat het hier om reclame van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (P.O.V.) ging, en er werd een te rooskleurig beeld geschetst van de wijze waarop varkens worden gehouden. In de beroepszaak (die door P.O.V.) was gestart, was het College nog iets strenger: waar de Commissie het boekje nog als reclame voor denkbeelden beschouwde, vond het College dat het boekje onlosmakelijk een positieve strekking voor de producten van de varkenshouderij had.

Voor de uitkomst van de zaak betekent dit dat P.O.V. de “aanbeveling om niet langer op deze wijze reclame te maken” kreeg, in plaats van het mildere, voor reclame voor denkbeelden ontwikkelde “vrijblijvende advies”.

Lees alle nuances in de volledige uitspraak van het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC