a a a
 

Opmerkelijke cases

De mouwen opstropen

De campagne van de overheid (op radio en tv en in de krant) om je te laten vaccineren zorgde voor een groot aantal klachten. De strekking van de klachten was dat in de reclames met te grote stelligheid wordt beweerd dat de vaccinatie de mensen en hun en de omgeving beschermt en dat het vaccin veilig is, terwijl daar volgens veel klagers nog onzekerheid over bestond.

Ook hier moest (net als bij een eerdere campagne over de Donorwet) weer de eerste horde genomen worden: is het wel reclame? De Reclame Code Commissie oordeelde van wel, omdat alle uitingen een openbare aanprijzing bevatten, namelijk die van het denkbeeld dat men er goed aan doet zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. De klachten werden desondanks afgewezen, omdat de beweringen niet onjuist, onvolledig of ontoelaatbaar werden bevonden.

Lees de precieze teksten van de verschillende uitspraken over deze campagne hier.

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC