a a a
 

Cijfers

april- mei- juni 2018
Cijfers

735 klachten en meldingen in het tweede kwartaal 2018

In het tweede kwartaal van dit jaar (april tot en met juni 2018) zijn in totaal 735 klachten en meldingen door de Stichting Reclame Code (SRC) ontvangen.

Hieronder ziet u een overzicht van de klachtenbehandeling (vergeleken met het 2e kwartaal van 2017):


In het afgelopen kwartaal zijn ten opzichte van vorig jaar minder klachten en meldingen over reclame-uitingen ontvangen. Als we echter kijken naar het eerste en tweede kwartaal samen, dan ligt het aantal klachten en meldingen in 2018 (1.966) hoger dan in 2017 (1.713). Niet alle klachten en meldingen leiden tot een uitspraak, omdat ze bijvoorbeeld niet gemotiveerd zijn of omdat ze na tussenkomst van de SRC worden opgelost.

Klachten zonder uitspraak

In het afgelopen kwartaal zijn 455 klachten en meldingen afgehandeld die niet tot een uitspraak van de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie (RCC) hebben geleid. Daarbij gaat het om de volgende categorieën:

Algemene brieven
Dit zijn bijvoorbeeld klachten die niet voldoen aan de vormvereisten, zoals het ontbreken van de reclame-uiting of de motivering van de klacht. Ook kan het gaan om klachten die zijn geformuleerd als vraag, of die geen reclame-uiting betreffen. De klagers ontvangen dan een algemene brief van het secretariaat van de SRC. Er zijn het afgelopen kwartaal 378 algemene brieven verstuurd.

Gesloten dossiers (opgeloste klachten)
Het kan ook gaan om klachten die nadat de SRC om een reactie van de adverteerder heeft gevraagd (en er dus hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden), resulteren in een dusdanig bevredigende oplossing, dat de klager zijn klacht niet meer wenst door te zetten. Of de reactie van de adverteerder op de klacht vraagt om een nadere reactie, maar de klager laat niets meer van zich horen. Een dossier wordt dan gesloten en er volgt in zo’n geval geen uitspraak. In het tweede kwartaal zijn 33 dossiers gesloten omdat partijen na tussenkomst van de SRC tot een oplossing zijn gekomen, 38 zijn gesloten vanwege het uitblijven van een nadere reactie van de klager en 6 dossiers zijn om overige redenen gesloten.

Gelijkluidende klachten
In het geval van gelijkluidende klachten tegen een en dezelfde reclame-uiting, worden deze niet allemaal afzonderlijk als dossier in behandeling genomen, maar worden de meest representatieve klachten geselecteerd en daarop volgt een uitspraak. Alle klagers ontvangen de voor hun klacht relevante uitspraak.
In het 2e kwartaal zijn er onder meer gelijkluidende klachten ontvangen tegen een radio-commercial voor een automerk waarin een man zegt dat hij er plezier aan beleeft als hij zichzelf dankzij een spiegelend gebouw ziet rijden in zijn auto, waarvoor hij dan de linkerbaan moet aanhouden. Volgens de voorzitter zal echter geen redelijk denkend mens hierin aanleiding zien om het genoemde gedrag na te volgen. Van het oproepen tot verkeersonveilig of verboden rijgedrag is geen sprake, en daarom zijn de klachten direct afgewezen.

Voorzittersbeslissingen

De voorzitter van de Reclame Code Commissie heeft in het tweede kwartaal 136 beslissingen zelfstandig genomen. De voorzitter doet dit als is hij van oordeel is dat de klacht de Commissie aanleiding zal geven een aanbeveling te doen of dat de Commissie de klacht zal afwijzen.

De voorzitter heeft 95 klachten afgewezen en geoordeeld dat geen sprake was van strijd met de Nederlandse Reclame Code (zie het groene deel van de grafiek). Daarvan zijn 84 klachten direct door de voorzitter afgewezen (dus zonder dat eerst om verweer is gevraagd aan de adverteerder =dVAF).

De voorzitter heeft 38 klachten toegewezen omdat hij vond dat sprake was van een overtreding van de Nederlandse Reclame Code (zie rode deel van de grafiek). Daarvan zijn 13 toewijzingen zonder verdere aanbeveling gedaan, omdat de adverteerder de betreffende uiting gedurende de procedure al op passende wijze had aangepast of ingetrokken. In dossier heeft de voorzitter een vrijblijvend advies gegeven omdat het om een aanprijzing van denkbeelden ging.

De voorzitter heeft tot slot 3 beslissingen genomen over het verschuldigd zijn van klachtengeld.

Reclame Code Commissie (RCC)

De Reclame Code Commissie nam in het tweede kwartaal van 2018 in totaal 65 beslissingen.

In 24 beslissingen heeft de Commissie geoordeeld dat geen sprake was van een overtreding van de Nederlandse Reclame Code en de klacht afgewezen.

In 40 beslissingen oordeelde de Reclame Code Commissie dat de reclame-uiting in strijd was met de Nederlandse Reclame Code. Daarbij ging het in 2 beslissingen om de aanprijzing van denkbeelden, in welk geval geen aanbeveling maar een vrijblijvend advies wordt. In 2 beslissingen zag de Commissie aanleiding om de uitspraak als Alert (=persbericht) te verspreiden, en bekend gemaakt onder een breed publiek (dossiers 2018/00069 en 2018/00135).

College van Beroep (CvB)

Het College van Beroep deed in het afgelopen kwartaal 9 uitspraken (6 aanbevelingen vanwege strijd met de NRC en 3 afwijzingen). Het College heeft 7 keer de uitspraak van de Reclame Code Commissie bevestigd (in 4 dossiers met wijziging van gronden) en 2 keer vernietigd.

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC