a a a
 

De klachtencijfers van kwartaal II 2023

De klachtencijfers van kwartaal II 2023

Hieronder staat de afhandeling van klachten in cijfers van het tweede kwartaal van 2023 (april-juni) vermeld.

De definitieve cijfers verschijnen elk jaar in ons jaarverslag.

 

Voorzittersbeslissingen

In het tweede kwartaal van dit jaar heeft de voorzitter van de Reclame Code Commissie 47 beslissingen zelfstandig genomen. De voorzitter doet dit als hij van oordeel is dat de klacht de Commissie aanleiding zal geven een aanbeveling te doen of de klacht af te wijzen.

De voorzitter heeft in 31 beslissingen geoordeeld dat de betreffende reclame-uiting in strijd was met de Nederlandse Reclame Code (zie rode deel van de grafiek). Daarvan zijn 6 klachten toegewezen zonder verdere aanbeveling, omdat de adverteerder de betreffende uiting gedurende de procedure al op passende wijze had aangepast of ingetrokken. De voorzitter heeft bij 2 toewijzingen een vrijblijvend advies gegeven omdat het ging om de aanprijzing van denkbeelden.

In 16 dossiers oordeelde de voorzitter dat geen sprake was van strijd met de Nederlandse Reclame Code (zie het groene deel van de grafiek). Daarvan zijn 3 klachten direct door de voorzitter afgewezen (dus zonder dat eerst om verweer is gevraagd aan de adverteerder =dVAF).

 

Reclame Code Commissie (RCC)

De Reclame Code Commissie nam in het tweede kwartaal van 2023 in totaal 49 beslissingen.

In 36 beslissingen oordeelde de Reclame Code Commissie dat de reclame-uiting in strijd was met de Nederlandse Reclame Code. Daarvan is in 2 gevallen de aanbeveling achterwege gelaten omdat de adverteerder al tijdens de procedure passende maatregelen heeft genomen. En in 4 dossiers was sprake van reclame voor een denkbeeld, waardoor een vrijblijvend advies is gegeven.

In 13 beslissingen heeft de Commissie geoordeeld dat geen sprake was van een overtreding van de Nederlandse Reclame Code en de klacht afgewezen.

 

College van Beroep (CvB)

Het College van Beroep deed in het afgelopen kwartaal 11 uitspraken: 5 aanbevelingen en 2 vrijblijvende adviezen vanwege strijd met NRC, en 4 afwijzingen omdat de uiting niet in strijd was met de NRC. Het College heeft daarbij 7 keer de uitspraak van de Reclame Code Commissie bevestigd (in 2 dossiers met wijziging van gronden) en in 4 dossiers de uitspraak van de Commissie vernietigd.

 

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC