a a a
 

Marktonderzoek: bekendheid met de RCC is relatief hoog

Meer dan 75% van de Nederlanders stoort zich weleens aan reclame
Marktonderzoek: bekendheid met de RCC is relatief hoog

Eind 2018 heeft SAMR Marktvinders in opdracht van de Stichting Reclame Code een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid van de Reclame Code Commissie en attitude t.o.v. reclame. Onderstaand een samenvatting van de resultaten.

In oktober 2018 zijn 505 respondenten van 15 jaar en ouder middels een online survey ondervraagd over:
– Bekendheid Reclame Code Commisie
– Waardering en irritaties m.b.t. reclame
– Perceptie van de klachtenprocedure
– Verantwoorde reclame in Nederland?
– Merkattributen van de RCC

Waar mogelijk zijn de antwoorden vergeleken met resultaten uit een marktonderzoek uit 1993.

 

Bekendheid Reclame Code Commissie (RCC)

  • Relatieve bekendheid RCC onder alle Nederlanders: 60%
  • Bekendheid onder jongeren (15-24 jaar) is laag: 15%

Ten opzichte van andere instituties als Autoriteit Consument en Markt (ACM), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Commissariaat voor de Media, heeft de RCC een grotere naamsbekendheid, zie onderstaand figuur.

 

Attitudes ten opzichte van reclame

Meer dan 75% van de Nederlanders stoort zich weleens aan reclame. Dit percentage is t.o.v. 1993 flink gestegen, zie onderstaand figuur.

  • Vrouwen storen zich vaker dan mannen aan reclame
  • Van de groep 35-44-jarigen stoort zelfs 90% zich weleens aan reclame
  • Ruim 10% van de Nederlanders overweegt weleens een klacht in te dienen; nog geen 1.5% zegt dit ook te doen
  • 80% verwacht dat een klacht indienen (tamelijk) veel gedoe is.

 

Merkattributen 

De volgende beschrijvingen scoren hoog bij de Reclame Code Commissie:

  • Zakelijk
  • Onahankelijk
  • Deskundig
  • Betrouwbaar

Dit marktonderzoek is in oktober 2018 uitgevoerd door SAMR Marktvinders in opdracht van de Stichting Reclame Code. Eerste resultaten zijn op 15 november 2018 gepresenteerd door directeur Otto van der Harst op een symposium ter ere van het afscheid van oud-directeur Prisca Ancion-Kors.

Voor vragen over dit marktonderzoek, kunt u contact opnemen met de SRC via Communicatie@reclamecode.nl.

 

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC