a a a
 

Eerste virtuele zitting RCC

Eerste virtuele zitting RCC

Vandaag heeft de eerste virtuele zitting van de Reclame Code Commissie (RCC) plaatsgevonden. De Commissie heeft de klagers en adverteerders gehoord, en onderling overlegd via een videoconference-verbinding. Nu deze eerste zitting succesvol is verlopen, zullen de aankomende zittingen– in ieder geval zolang de huidige Corona-maatregelen van kracht zijn – op deze wijze plaatsvinden. De volgende Reclame Code Commissie-zitting is op 7 mei, in de tussentijd (op 30 april) is er nog een zitting van het College van Beroep.

Anneke den Hartog, Hoofd Klachtenbehandeling bij de Stichting Reclame Code, is trots op het team, de voorzitters en de commissieleden die zich in korte tijd aan de nieuwe situatie hebben aangepast. “Vooral fijn om te zien hoe iedereen, dus zowel onze Commissieleden als de klagers en partijen, zich flexibel opstelt: je ziet dat er dan veel mogelijk is. En fijn om te laten zien dat ons werk zich ervoor leent om min of meer gewoon door te gaan.”

Normaal gesproken vinden de tweewekelijkse zittingen van de RCC en de maandelijkse zittingen van het College van Beroep plaats op het kantoor van de Stichting Reclame Code. Waar de klachtenbehandeling sinds het ingaan van de beperkende maatregelen grotendeels doorliep (de zaken werden waar het kon schriftelijk afgehandeld), waren de zittingen tot nu uitgesteld. Nu ook de zittingen op deze manier weer door kunnen gaan, is er ook weer de mogelijkheid voor partijen om “in te videobellen” en nog een mondelinge toelichting te geven.

Interessant artikel?

Deel het met uw netwerk

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC