a a a
 

Iedereen op zoek naar online transparantie

Iedereen op zoek naar online transparantie

De wereld verandert in rap tempo, net als onze manier van communiceren. Met de dag zijn er meer content creators en stijgt het aandeel reclame in online kanalen. Grip krijgen op influencer marketing is een gedeelde wens op zoek naar meer vertrouwen. Online transparantie is daarmee de talk of all towns. Daarom zijn door de branche zelf al eerder de Europese DiscloseMe-tool gelanceerd en de website influencerregels.com.

Ook de Europese Commissie wil kennis over en naleving van de regels vergroten, en lanceerde op 16 oktober jongstleden de Influencer Legal Hub. Hier vind je basisinformatie (via video’s en checklists) over de Europese regels voor eerlijke handelspraktijken, die ook van toepassing zijn op influencers.

Tijdens de lancering van het online hulpmiddel van de Europese Commissie, werd van gedachten gewisseld over het belang van transparantie met een journalist/content creator, een influencer agency, de Europese Consumentenorganisatie BEUC, de Belgische toezichthouder en onze Europese organisatie EASA. Deze laatste organisatie, waarbij de SRC is aangesloten, verwelkomde het initiatief van de Europese Commissie omdat het net als zelfreguleringsorganisaties verantwoorde reclame wil bevorderen.

EASA benadrukte ook nog eens dat zelfreguleringsorganisaties ruimte bieden om op nationaal niveau als bedrijfsleven samen te komen en om in aanvulling op wetgeving, reclameregels af te spreken. Daarnaast worden trainingen en advies aangeboden, en werken zelfreguleringsorganisaties aan awareness en voorlichting. Ook monitoring van de naleving van reclamecodes behoort tot de mogelijkheden, naast natuurlijk het behandelen van (consumenten)klachten over reclame (zo’n 50-60.000 per jaar binnen de EU).

Tijdens de lancering werd meegedeeld dat de Europese Commissie samen met Europese toezichthouders op consumentenwetgeving (verenigd in het CPC netwerk) de komende weken een zogenaamde sweep gaan doen naar influencer marketing, waarbij online posts van influencers worden gecontroleerd op naleving van de consumentenregels.

 

Kijk voor meer informatie op de volgende websites van de Europese Commissie en de ACM:

Over de: Influencer Legal Hub

Over het bekijken van de: bedrijfspraktijk van influencers

Over hulp:  Europa biedt influencers hulpmiddelen om regels na te leven

 

Interessant artikel?

Deel het met uw netwerk

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC