a a a
 

Klachten over folders van politieke partijen

Klachten over folders van politieke partijen

Heeft u een NEE/NEE- of NEE/JA-sticker op uw brievenbus en ontvangt u toch reclame?
Dan moet u daar éérst een klacht over indienen bij de afzender, en pas als die niet, niet tijdig of onbevredigend reageert, kunt u een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie. Dit geldt ook voor de ongewenste ontvangst van folders van politieke partijen of andere niet-commerciële partijen in uw brievenbus. Let op: uw gemeente kan afwijkende definities hanteren.

In de Code Verspreiding Ongewenst Reclamedrukwerk (Code VOR) wordt onder reclame zowel de aanprijzing van goederen en diensten als van denkbeelden verstaan. Dat betekent dat ook folders van politieke partijen als reclame worden beschouwd en de verspreiders daarvan de NEE/NEE- of NEE/JA-sticker moeten respecteren. Als u zo’n sticker op uw brievenbus heeft, en u heeft al geklaagd bij de afzender/verspreider, en dat heeft niet tot een oplossing geleid, dan kunt u een klacht indienen via het online klachtenformulier. Als u geen NEE/NEE-sticker of NEE/JA-sticker heeft, dan kunt geen klacht bij ons indienen over de ontvangst van ongeadresseerd reclamedrukwerk.

Ja-sticker
Sommige (grotere) gemeentes, zoals Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam hebben een eigen regeling voor de bezorging van ongeadresseerd reclamedrukwerk in brievenbussen. In deze gemeentes mag alleen reclame worden bezorgd als er een ja-sticker op de brievenbus zit (opt-in). Drukwerk van politieke partijen en vrijwilligersorganisaties (zoals in Amsterdam) wordt vaak niet als reclame aangemerkt en mag daarom soms wel in de brievenbus worden gedeponeerd. Raadpleeg de website van uw gemeente om te controleren welke regeling geldt en houd er rekening mee dat, ook al heeft u een NEE/NEE- of NEE/JA-sticker, een afzender/verspreider van mening kan zijn dat hij op basis van deze gemeentelijke regeling zijn folder wel mag bezorgen.

Als u woont in een gemeente met een eigen regeling waarin de ongevraagde bezorging van ongeadresseerde folders van politieke partijen of andere niet-commerciële partijen is uitgezonderd, dan kunt u naast of in plaats van het indienen van een klacht bij de afzender/verspreider en de Reclame Code Commissie ook overwegen om uw gemeente te informeren dat u dergelijke folders niet in uw brievenbus wenst te ontvangen.

Klachten over de inhoud van een folder van een politieke partij
Als u wilt klagen over de inhoud van een folder van een politieke partij, neemt u dan in aanmerking dat politieke partijen bij het aanprijzen van hun denkbeelden een grote vrijheid van meningsuiting hebben.

De (voorzitter van de) Reclame Code Commissie toetst in het geval van een NEE/NEE- of NEE/JA-sticker alleen aan de Code VOR (onderdeel van de Nederlandse Reclame Code) en niet aan een gemeentelijke regeling. Als op basis van die code sprake is van een overtreding, ontvangt de afzender/verspreider een aanbeveling of vrijblijvend advies om voortaan niet meer reclame in uw brievenbus te bezorgen. Een vrijblijvend advies wordt alleen gegeven als het gaat om de aanprijzing van denkbeelden (zoals bij politieke partijen), bij de aanprijzing van goederen of diensten ontvangt de afzender/verspreider een aanbeveling en kan hij bij niet-nakoming op de non-compliant lijst worden geplaatst. Bij een oordeel over de (verspreiding van) de aanprijzing van denkbeelden wordt vanwege de wettelijke vrijheid van meningsuiting terughoudend getoetst en een vrijblijvend advies gegeven. Dit advies wordt openbaar gemaakt zodat eenieder er kennis van kan nemen, maar kan een afzender/verspreider naast zich neerleggen. Elk jaar volgt zo’n 96-97% van alle adverteerders die een overtreding hebben begaan, de uitspraak van de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie op. 

Indien een afzender/verspreider zich in het licht van de verspreiding van ongeadresseerd reclamedrukwerk kan beroepen op een uitzondering in gemeentelijke regelgeving, kan de afdeling Compliance (die o.a. monitort of uitspraken van de Reclame Code Commissie worden nageleefd) van de Stichting Reclame Code een afzender niet dwingen om de uitspraak op te volgen. Niet alleen vanwege het niet-dwingende karakter van een vrijblijvend advies bij de aanprijzing van denkbeelden, maar ook omdat de Code VOR (private zelfregulering) niet voorgaat op gemeentelijke regelgeving.

Interessant artikel?

Deel het met uw netwerk

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC