a a a
 

Klachten over reclame Gezond Verstand

Klachten over reclame Gezond Verstand

De Reclame Code Commissie heeft een groot aantal klachten ontvangen over reclame-uitingen van Gezond Verstand.
De klachten gaan over een radiocommercial en een huis-aan-huisfolder waarin reclame wordt gemaakt voor het tijdschrift ‘Gezond Verstand’. 

Een aantal van deze klachten is reeds in behandeling genomen. Na een proces van hoor en wederhoor zal de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie de klachten over deze uitingen beoordelen. De uitspraak volgt later en wordt gepubliceerd op deze website.

Naast inhoudelijke klachten, betreffen het ook klachten over de ongewenste ontvangst van de huis-aan-huisfolder (in strijd met een al dan niet aangebrachte brievenbussticker, zoals bijvoorbeeld de NEE/JA en de NEE/NEE-sticker). Deze klachten kunnen pas door de SRC in behandeling worden genomen als er eerst geklaagd is bij de adverteerder/afzender van de folder. Zie voor meer informatie over deze procedure artikel 5 van de Code verspreiding ongeadresseerd reclamedrukwerk (CODE VOR).

Interessant artikel?

Deel het met uw netwerk

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC