a a a
 

Nieuwe adviesraad verwoordt consumentenstem binnen zelfregulering

Nieuwe adviesraad verwoordt consumentenstem binnen zelfregulering

Op 1 april jongstleden heeft de Stichting Reclame Code de Consumenten Adviesraad (CAR) ingesteld.
Deze Adviesraad zal vanuit het perspectief van consument & maatschappij een bijdrage leveren aan het maken van verantwoorde reclame in Nederland. Een van de belangrijkste taken van de raad is het uitbrengen van onafhankelijk advies bij wijzigingen van de Nederlandse Reclame Code. Verder is de raad bevoegd om nieuwe consumentenleden voor te dragen als lid van de onafhankelijke Reclame Code Commissie.

De CAR bestaat uit de volgende leden:

  • Bart Combee – voorzitter CAR (voorzitter College van Bestuur Hogeschool Inholland)
  • Milena Buurman – secretaris CAR (adviseur public affairs Voedingscentrum)
  • Rosanne Bakker (interim deputy director of People, Finance & Operations Mama Cash)
  • Hanneke de Korte (hoofd Communicatie gemeente Rotterdam)
  • Marco Loos (hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Europees consumentenrecht UvA)

De leden zijn op basis van hun expertise en ervaring door een speciale commissie onder leiding van Felix Cohen (oud-directeur Consumentenbond) voorgedragen.

De Stichting Reclame Code vindt het belangrijk dat de stem van consument & maatschappij is vertegenwoordigd bij zowel de totstandkoming van regels, als bij het toetsen daarvan door de Reclame Code Commissie. De Adviesraad gaat hierbij een belangrijke rol vervullen, die eerst werd vervuld door afzonderlijke deelnemende maatschappelijke organisaties. Met het instellen van de Adviesraad hoopt de Stichting een langdurige verankering te kunnen waarborgen.

Het functioneren van de Adviesraad zal eind dit jaar worden geƫvalueerd, waarna de raad ook statutair zal worden verankerd.

Interessant artikel?

Deel het met uw netwerk

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC