a a a
 

Nieuwe regels en registratieplicht voor influencers

Nieuwe regels en registratieplicht voor influencers

Het Commissariaat voor de Media heeft nieuwe beleidsregels gepubliceerd over reclame, sponsoring en productplaatsing, die vanaf 1 juli 2022 ook gevolgen hebben voor influencermarketing. De beleidsregels maken duidelijk wanneer een influencer onder de Mediawet en het toezicht daarop van het Commissariaat voor de Media valt, en wat dat precies betekent. De Reclamecode Social Media en Influencer Marketing zal per 1 juli aangepast worden aan deze nieuwe beleidsregels.

Influencers moesten altijd al op basis van de Reclamecode Social Media & Influencer Marketing en consumentenwetgeving transparant zijn over reclame. In aanvulling daarop moeten grote influencers (aangeduid als ‘video-uploaders’) die actief zijn op YouTube, Instagram en/of TikTok voortaan ook rekening houden met de Mediawet en de uitleg daarvan in de nieuwe beleidsregels. Zo moeten ze zich registreren bij het Commissariaat voor de Media én de Stichting Reclame Code.

Registreren bij de Stichting Reclame Code kan via dit formulier.

Mede naar aanleiding van deze veranderingen, heeft branchevereniging DDMA een nieuwe website gelanceerd waar influencers uitleg krijgen over de belangrijkste regels die van toepassing zijn op influencer marketing: Influencerregels.com.

Zie voor meer informatie ook www.cdvm.nl.

De gewijzigde Reclamecode Social Media & Influencer Marketing zal op 1 juli a.s. gepubliceerd worden op deze website.

Interessant artikel?

Deel het met uw netwerk

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC