a a a
 

Nieuwe regels om misleidende reclame tegen te gaan in Nederlandse Reclame Code

Nieuwe regels om misleidende reclame tegen te gaan in Nederlandse Reclame Code

Op 28 mei 2022 zijn artikel 8 en bijlage 1 van het algemeen deel van de Nederlandse Reclame Code (NRC) gewijzigd. Deze wijziging vloeit voort uit de omzetting van de Europese richtlijn modernisering consumentenbescherming in Nederlandse wet- en regelgeving. In artikel 8 NRC is geregeld wanneer reclame als misleidend kan worden beoordeeld. In bijlage 1 van de NRC staan situaties die onder alle omstandigheden als misleidende reclame worden aangemerkt (de zogenaamde ‘zwarte lijst’).

De nieuwe regels zijn niet bedoeld om wettelijke bepalingen met betrekking tot misleidende reclame te wijzigen of uit te sluiten.

Concreet hebben de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen kort samengevat betrekking op het volgende:

  • Rangschikking zoekresultaten op website: 1. Wees transparant over de rangschikking na een zoekopdracht (zie art. 8.3 sub d) & 2. Toon geen zoekresultaten zonder daarbij duidelijk te vermelden dat in de rangschikking sprake is van betaalde reclame (zwarte lijst) (zie punt 23 Bijlage 1)
  • Reviews: 1. Informeer over of en hoe is verzekerd dat reviews afkomstig zijn van consumenten die het product daadwerkelijk hebben gekocht/gebruikt (zie art. 8.3 sub e) & 2. Beweer niet dat het echte klantbeoordelingen zijn terwijl dit niet is onderzocht (zwarte lijst) (zie punt 24 Bijlage I) & 3. Gebruik geen valse reviews (zwarte lijst) (zie punt 25 Bijlage 1)
  • Gepersonaliseerde prijs: Maak kenbaar dat de prijs is gepersonaliseerd (zie art. 8.4 sub i)
  • Prijsvermindering (van/voor): Zorg ervoor dat de van-prijs de laagste prijs is die de afgelopen 30 dagen door adverteerder is toegepast, behoudens de in het Besluit prijsaanduiding producten genoemde uitzonderingen (zie art. 8.6)
  • Online marktplaats: informatie- en transparantieverplichtingen (zie art. 8.7)

U kunt deze nieuwe regels lezen op www.reclamecode.nl/nrc.

Interessant artikel?

Deel het met uw netwerk

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC