a a a
 

Reclamecode Zuigelingenvoeding in werking getreden

Vanaf 15 maart 2018 maakt de Reclamecode Zuigelingenvoeding onderdeel uit van de Nederlandse Reclame Code.

Deze reclamecode is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kinder- en Dieetvoedingsmiddelen (VNFKD) en is afgeleid van de gedragscode reclame zuigelingenvoeding die de VNFKD sinds juli 2016 hanteert.

De tekst van de Reclamecode Zuigelingenvoeding vindt u hier.

Interessant artikel?

Deel het met uw netwerk

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC