a a a
 

SRC feliciteert YouTubers met initiatief Social Code: YouTube

SRC feliciteert YouTubers met initiatief Social Code: YouTube

De Stichting Reclame Code juicht het toe dat een belangrijke groep van YouTubers concreet invulling heeft gegeven aan de wens om transparant en professioneel te opereren en zelf een heldere visie heeft geformuleerd over hoe je voor je volgers op YouTube duidelijk kunt maken wanneer er sprake is van reclame.

Transparantie bij het maken van reclame is één van de pijlers van de Nederlandse Reclame Code (NRC). In deze code zijn regels opgenomen waar verantwoord reclame maken aan dient te voldoen. Zo staan in de Reclamecode Sociale Media (RSM) al voorbeelden van hoe je reclame kenbaar maakt bij het gebruik van social media. De RSM is niet alleen van toepassing op YouTube, maar ook op andere social media, zoals Instagram, Facebook en Snapchat. De RSM wordt momenteel geëvalueerd en daarbij kijken we als SRC samen met het adverterend bedrijfsleven of we nog andere of concretere suggesties in de code kunnen opnemen, die in de praktijk kunnen worden toegepast.

De voorbeelden die nu door de YouTubers in de Social Code: YouTube zijn opgenomen, worden zeker meegenomen in de evaluatie en zo in een breder verband van adverteerders, media(platforms), communicatieadviesbureaus/agencies en consumentenvertegenwoordigers besproken.

We nodigen YouTubers en de MCNs en bureaus met wie zij samenwerken graag uit om mee te praten. Als de eigen code van de YouTubers kan worden opgenomen in de Reclamecode Social Media, wordt deze direct door de reclamebranche breed toegepast, en kan de naleving van deze regels worden getoetst door de Reclame Code Commissie.

Hoe meer draagvlak en bekendheid, hoe beter de zelfregulering werkt, en hoe transparanter het gebruik van social media wordt voor consument en bedrijf.

Zie ook ons persbericht ‘Reclame Code Commissie oordeelt ook over vloggers die reclame maken’ dat eerder dit jaar is verschenen.

En zie het persbericht van de Bond van Adverteerders (BVA): ‘Richtlijnen door YouTubers mooie praktijkvertaling van Reclamecode Social Media‘.

Interessant artikel?

Deel het met uw netwerk

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC