a a a
 

Twee nieuwe reclamecodes: voor alcohol en alcoholvrije dranken

Twee nieuwe reclamecodes: voor alcohol en alcoholvrije dranken

Sinds 1 april 2024 zijn twee (vernieuwde) reclamecodes in werking getreden: voor alcoholvrije varianten van alcoholhoudende dranken en voor alcoholhoudende dranken.

Naast de al langer bestaande Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA), is er nu ook een reclamecode voor alle alcoholvrije dranken: de Reclamecode voor Alcoholvrije Varianten van Alcoholhoudende dranken (RvAVA).

Wat is de grootste verandering in de RvA? De regels voor alcoholreclame op social media zijn verder aangescherpt. Deze regels bestaan in aanvulling op de strenge regels die bijvoorbeeld al gelden voor alcoholreclame op TV. Zo moet gebruik worden gemaakt van een 18+ leeftijdsfilter wanneer deze beschikbaar is op het aangewezen platform en mag geen reclame worden gemaakt op TikTok.

Verder is de regelgeving rond alcoholreclame en sport aangescherpt. Het is bijvoorbeeld niet meer toegestaan om via bordreclame te adverteren voor alcoholhoudende dranken rond amateursportvelden. Dit verbod geldt niet voor reclame voor alcoholvrije varianten van alcoholhoudende dranken.

Daarnaast kent de code de verplichting om het NIX18 logo te gebruiken. Volgens codehouder STIVA bundelt de sector hiermee de krachten met de overheid waardoor de NIX18 boodschap rond alcohol met nog meer kracht gebracht kan worden en ook ouders beter bereikt gaan worden. Influencers die samenwerken met alcoholmerken, moeten ook dit logo gebruiken en moeten minimaal 25 jaar oud zijn.

Belangrijkste regel in de RvAVA is dat je met reclame voor alcoholvrije varianten niet specifiek op 18-minners mag richten. Ook moet direct duidelijk zijn dat het een reclame betreft voor de alcoholvrije variant en niet voor alcoholhoudende drank. Zit de alcoholvrije variant tussen de 0,1 en 0,5% procent, dan mag de reclame niet specifiek worden gericht op zwangere vrouwen, en mag er geen link worden gelegd tussen consumptie en actieve verkeersdeelname. Heeft een drank meer dan 0,5% alcohol, dan geldt de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken.

Zie ook de website van STIVA: Strengere regels voor alcoholreclame door influencers en op social media – STIVA

De volledige tekst van de codes vindt u op deze website:

Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA)

Reclamecode voor Alcoholvrije Varianten van Alcoholhoudende dranken (RvAVA)

Interessant artikel?

Deel het met uw netwerk

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC