a a a
 

Wanneer mag je een product als “volkoren” aanprijzen?

Wanneer mag je een product als “volkoren” aanprijzen?

Over de verpakkingen van diverse ‘volkoren’ producten zijn klachten ingediend. Het gaat onder meer om biscuits, beschuit en Knäckebröd. De klachten komen in het kort erop neer dat het misleidend is een product ‘volkoren’ te noemen als maar een deel van het meel uit volkorenmeel bestaat.

Een etiket is ook reclame
De Reclame Code Commissie beoordeelt (ook) klachten over verpakkingen. De Commissie is daarbij gebonden aan regels die gelden voor verpakkingen en etiketten uit Europese wetgeving en Europese rechtspraak. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan een product naar een ingrediënt te noemen als dat niet in het product aanwezig is.

Thee zonder framboos mag je niet zonder meer frambozenthee noemen
Een belangrijke regel komt uit een beslissing uit 2015 van het Europese Hof. Op een Duitse verpakking van frambozen- en vanillethee waren een framboos  en vanillebloesem afgebeeld.  De thee bevatte echter geen echte framboos en/of vanille, maar alleen kunstmatige aroma’s die de thee deze geur en smaak gaven. Dit stond ook duidelijk op het etiket. Toch vond het Hof deze verpakking misleidend: de consument zal op basis van de afbeelding (op de voorzijde) niet verwachten dat er geen framboos en vanille in deze thee zitten. De Reclame Code Commissie heeft deze regel sindsdien ook toegepast, onlangs nog in een zaak  over de naam “Vla Vanille”.

Volkoren
In de zaken die nu beoordeeld zijn, was er wel volkorenmeel in het product verwerkt, maar daarnaast ook bloem en/of niet-volkorenmeel. Toch werden de producten op de voorkant van de verpakking ‘volkoren’ genoemd.

Op 19 september 2019 is in de zaken uitspraak gedaan. Daarbij is als volgt beslist. Door prominent een product als ‘volkoren’ te presenteren, zonder toelichting of percentage, zal de consument aannemen dat het product, voor wat betreft het graanbestanddeel, geheel uit volkorentarwemeel bestaat. Ook als uit de lijst met ingrediënten blijkt dat dit niet zo is, neemt dat de misleiding niet weg. Daarnaast zal men verwachten dat een product dat uitdrukkelijk ‘volkoren’ wordt genoemd ook echt volkoren is, temeer daar er veel producten zijn die daadwerkelijk geheel volkoren zijn. De klachten zijn daarom toegewezen.
Tegen de beslissingen kan bezwaar gemaakt worden.

De beslissingen in de ‘volkoren’-zaken zullen op deze website verschijnen zodra de bezwaartermijn is verstreken.

Interessant artikel?

Deel het met uw netwerk

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC