a a a
 

Wijzigingen NRC per 1 januari 2023

Wijzigingen NRC per 1 januari 2023

De Nederlandse Reclame Code (NRC) is per 1 januari 2023 op enkele onderdelen gewijzigd. Zo is de Reclamecode Cosmetische Producten (RCP) geactualiseerd, en zijn de korte bijzondere reclamecodes a t/m f en onderdeel C: Algemene Aanbevelingen komen te vervallen.

Aanpassing Reclamecode Cosmetische Producten (RCP)
Deze reclamecode uit 2015 is op verzoek van de Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) geactualiseerd. Dit in navolging van de update door haar Europese organisatie Cosmetics Europe van de Charter en Guiding Principles on Responsible Marketing Communications, waarop de RCP is gebaseerd. De code is hier te vinden: Reclamecode Cosmetische Producten (RCP) 2023 – Stichting Reclame Code.
Zie voor meer informatie het persbericht van de NCV: Nederlandse Cosmetica Vereniging: Geactualiseerde Reclamecode Cosmetische Producten van kracht (ncv-cosmetica.nl)

Korte bijzondere reclamecodes a t/m f en Deel C: Algemene Aanbevelingen vervallen
De zeer korte bijzondere reclamecodes a t/m f (waarvan a en f reeds waren vervallen) en de algemene aanbevelingen (onderdeel C van de Nederlandse Reclame Code) zijn komen te vervallen omdat deze uit een ver verleden stammen en daardoor niet allemaal meer actueel of noodzakelijk waren, sommigen niet of nauwelijks meer werden toegepast, geen codehouder hadden en/of inmiddels worden gedekt door de regels uit het algemene deel (onderdeel A), in het bijzonder de artikelen 7 en 8 NRC die bepalen dat reclame niet oneerlijk mag zijn en niet mag misleiden. De bevoegdheid van de Reclame Code Commissie om algemene aanbevelingen te doen was al per 5 juni 1996 vervallen, en de laatste algemene aanbeveling kwam uit oktober 1985.

 

Interessant artikel?

Deel het met uw netwerk

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC