a a a
 

Wijzigingen Reclamecode Online Kansspelen en Nederlandse Reclame Code

Wijzigingen Reclamecode Online Kansspelen en Nederlandse Reclame Code

Per 1 juli 2023 zijn de volgende codewijzigingen doorgevoerd:

 

  • Update Reclamecode Online Kansspelen
    De Reclamecode Online Kansspelen (ROK) is gewijzigd naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Besluit ongerichte reclame kansspelen op afstand. Op grond van deze maatregel is reclame voor online kansspelen vanaf 1 juli 2023 nog maar zeer beperkt toegestaan. Zo is het niet meer mogelijk om reclame te maken op televisie en radio, in tijdschriften en kranten, of in de buitenlucht. Voor sponsoring geldt een overgangstermijn. Voor evenement- en programmasponsoring loopt deze termijn tot 1 juli 2024 en voor sportsponsoring tot 1 juli 2025. Reclame via internet, zoals sociale media, gerichte advertenties, directe mailing en televisie op aanvraag blijft beperkt en onder strenge voorwaarden, toegestaan. De ROK stelt in aanvulling op wetgeving nadere eisen aan reclame voor online kansspelen, zoals beperkingen rondom de inzet van bonussen, informatie over verantwoorde deelname en criteria voor online kansspelreclame.
    Zie voor meer informatie de website van VNLOK.

 

  • Aanvulling toelichting artikel 2 Nederlandse Reclame Code
    Artikel 2 van het algemeen deel van de Nederlandse Reclame Code (NRC) bepaalt dat reclame in overeenstemming moet zijn met de wet, de waarheid, de goede smaak en het fatsoen. In de toelichting wordt nu uitgelegd dat onder dit artikel ook de verplichting valt dat reclame niet mag aansporen tot gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid of veiligheid of in hoge mate schadelijk is voor het milieu. Het gaat hierbij om een reparatie van bestaande verplichtingen die uit de Europese richtlijn Audiovisuele Mediadiensten voortvloeien, en mede door de omzetting van de Milieu Reclame Code in de Code voor Duurzaamheidsreclame niet meer expliciet in de NRC werden benoemd. Zie het algemeen deel van de NRC.

Interessant artikel?

Deel het met uw netwerk

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC