a a a
 

Opmerkelijke cases

Rembrandtreclame: clair of obscur?

Wat verwacht je bij de tekst “All the Rembrandts”? Die vraag stond centraal in de zaak tegen het Rijksmuseum, dat in het Rembrandtjaar een grote banner op de gevel van het museum had gehangen met de tekst: “All the Rembrandts until June 2019”.

De klager in deze zaak verwachtte dat hij daadwerkelijk álle werken (op welke manier dan ook) van Rembrandt zou kunnen zien. Dat was niet het geval, de tentoonstelling bevatte ‘alleen’ de werken van Rembrandt uit de eigen collectie van het Rijksmuseum.

De Reclame Code Commissie, en later ook het College van Beroep, gaven de klager gelijk: ook al begrijpt de consument dat het praktisch gezien onmogelijk is om alle werken van Rembrandt op één locatie te tonen, dan maakt de tekst “Alle Rembrandts” niet duidelijk wat er wél van de tentoonstelling kan worden verwacht. Het ligt niet voor de hand dat de consument zal verwachten dat het om een aanprijzing van de eigen collectie gaat.

Lees hier de gehele uitspraak 2019/00250

Bekijk hier meer opmerkelijke cases.

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC