a a a
 

Opmerkelijke cases

Gegarandeerd vertrek in het Coronatijdperk

Een adverteerder biedt reizen aan met “gegarandeerd vertrek”. Maar is dit nog wel mogelijk in het Coronatijdperk?

De toevoeging “gegarandeerd vertrek” moet volgens de vaste lijn van de Reclame Code Commissie zorgvuldig worden gebruikt. De consument zal dit zo opvatten, dat sprake is van een reis waarvan bij voorbaat zeker is dat deze zal doorgaan, behalve als zich een plotseling opkomende verhindering voordoet zoals bijvoorbeeld een aardbeving op de plek van bestemming. Het betreft dan niet een verhindering die op het moment van aanbieden van de gegarandeerde reis al kon worden voorzien. Corona valt hier niet onder.

Adverteerder dient daarom duidelijk te maken hoe de term “gegarandeerd vertrek” zich verhoudt tot de Coronacrisis. Nu deze noodzakelijke informatie in de reclame-uiting ontbreekt, is deze misleidend.

Lees hier de hele uitspraak.

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC