a a a
 

Opmerkelijke cases

Verhoging van mobiele abonnementskosten
Opmerkelijke cases

Klager heeft zijn abonnement voor zijn mobiele telefoon verlengd bij KPN. Toen hij voor de verlenging koos stond dat dit per maand € 25 kostte voor een looptijd van 24 maanden. Na 7 maanden werd klager verrast door bericht van KPN dat zijn maandelijkse kosten voortaan € 25,49 bedragen, door de jaarlijkse inflatiecorrectie. Klager pikte dit niet en diende hierover een klacht in.

De voorzitter oordeelde als volgt. Dat klager op een later moment, namelijk in de overeenkomst en de algemene voorwaarden kon zien dat de abonnementskosten verhoogd kunnen worden, volgt niet uit de eerdere reclame-uiting. Daarin wordt niet gewezen op de inflatiecorrectie. Dit betreft essentiële informatie die een consument nodig heeft om een weloverwogen besluit te nemen over de overeenkomst. Nu deze informatie ontbreekt, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk volgens de voorzitter. Dat volgens KPN een inflatiecorrectie gebruikelijk is, maakt dit niet anders. Van de gemiddelde consument die de uiting ziet, kan niet worden verwacht hiervan op de hoogte te zijn.

De Reclame Code Commissie heeft in de bezwaarprocedure de uitspraak van de voorzitter bevestigd.

Lees hier de gehele uitspraak.

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC